Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Evästeet

Terho.fi -verkkosivusto ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ilman käyttäjän suostumusta sähköpostiosoitteita tai mitään muita henkilökohtaisia tai tunnistettavia tietoja.

Verkkosivustolla käytetään vain verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Statistiikka

Verkkosivustolla on käytössä statistiikka. Statistiikka ei käytä evästeitä, eikä dataa välitetä kolmannelle osapuolelle, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa, koska kaikki IP-osoitetiedot on anonymisoitu. Sivuston statistiikka kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja ja on sivuston kehittämisen kannalta välttämätön.

 Rekisterinpitäjä

TERHO-Säätiö/ Terhokoti. Kuparitie 7, 00440 Helsinki. Puhelin 09 615 44 66 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Carita Olkkonen, carita.olkkonen @ terho.fi

Terhokodin johtaja Susanna Huuskonen, susanna.huuskonen @ terho.fi

Rekistereihin on pääsy

Rekistereihin pääsy on vain Terhokodin tai TERHO-säätiön työntekijöillä. Työntekijät on koulutettu käyttämään tietoja asianmukaisesti ja asiakastietojen käsittely vaatii salasanatunnistautumista. Terhokoti tai TERHO-säätiö ei luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille

Rekisterinpitäjä on ohjeistanut rekisterin käyttöä, ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu niille työntekijöille, jotka ovat oikeutettuja käyttämään sitä ja joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

Tietojen poistaminen tai muuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista sekä puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojensa poistamista.

Rekisteröidyn pyynnöstä poistamme tai muutamme henkilötietoja, rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella. Kirjalliset pyynnöt osoitetaan ensisijaisesti tietosuojavastaavalle, carita.olkkonen@terho.fi. Lisätietoa löydät Tietosuojavaltuutetun sivuilta: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Lahjoittajarekisteri

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään lahjoittamisen yhteydessä, mikäli henkilö haluaa ne luovuttaa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito rekisteröityihin lahjoittajiin ja lahjoitustoiminnan organisointiin.

Lahjoittajan itsensä antamat tiedot

 • Tunnistautumistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Luvat tai kiellot yhteydenottoihin

Käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ylläpitää koulutusrekisteriä säätiön koulutustoiminnan varmistamiseksi. Käytämme henkilötietoja, voidaksemme esimerkiksi käsitellä saatuja lahjoituksia yksilöllisesti. Haluamme kiittää lahjoittajaa henkilökohtaisesti ja kertoa hänelle mitä hänen lahjoittamallaan tuella on saatu aikaan. Lisäksi haluamme ajoittain kertoa lahjoittajille Terhokodin kuulumisia. Siksi saatamme lähettää heille Terhokodista tai TERHO-säätiöstä kertovaa materiaalia.

Keräämme asiakasrekisteriimme lisäksi tietoa yhteydenotoista ja lahjoitushistoriasta, jotta pystymme mahdollisimman hyvin palvelemaan lahjoittajiamme. Emme ota lahjoittajiin turhaan yhteyttä, vaan tavoitteemme on aina lähestyä heitä tärkeillä tai ajankohtaisilla Terhokotiin liittyvillä teemoilla.

Koulutusrekisteri

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä.

 • Asiakkaan itsensä antamat tiedot
  • Tunnistautumistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Laskutustiedot ja maksuvälinetiedot
  • Tiedot organisaatiosta, kuten yritys tai koulu
  • Luvat tai kiellot yhteydenottoihin

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa Terhokodin koulutustoimintaa. Käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ylläpitää koulutusrekisteriä säätiön koulutustoiminnan varmistamiseksi. Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys koulutustoiminnan toteuttamiseksi.

Koulutusrekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Koulutuksiin osallistuvien tietojen käsittely, arkistointi ja kirjanpito.
 • Asiakassuhteen ylläpito.
 • Koulutuksiin osallistuvien koulutustietojen käsittely tapahtumien, koulutustilaisuuksien, palvelujen sekä maksujen hallinnointiin ja toteuttamiseen liittyen, mukaan lukien koulutustietojen analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi.
 • Terhokodin koulutustoiminnan seuranta, analysointi, kehittäminen ja tilastointi.
 • Koulutukseen liittyvät kyselyt ja tutkimukset.