Hyppää sisältöön

Terhokodin avoimet työpaikat

Terhokodissa toimii palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistuneita lääkäreitä, sairaanhoitajia ja lähihoitajia sekä joukko erityistyöntekijöitä. Terhokodin avoimia työpaikkoja voi tiedustella Terhokodin ylihoitajalta tai ylilääkäriltä.

Terhokodissa hoidetaan kuolemaan johtavaa vaikeaa sairautta sairastavia potilaita elämän loppuvaiheessa. Suurin osa Terhokodin potilaista on syöpää sairastavia, mutta hoidamme myös esimerkiksi eteneviä neurologisia sairauksia sairastavia potilaita (mm. ALS), vaikeasta sydämen tai munuaisten vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita tai keuhkoahtauma- tai fibroosipotilaita.

Terhokodilla on erityisosaamista nuorten potilaiden ja lapsiperheiden tukemiseen, erityisvaikeiden oireiden hoitoon ja läheisten tukeen. Terhokoti toimii HUS sairaanhoitopiirin vaativan erityistason saattohoidon tuottajana.

Sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi moniammatillisessa työyhteisössä toimii palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistuneet lääkärit ja joukko erityistyöntekijöitä. Lisäksi vapaaehtoiset antavat kiireetöntä aikaa potilaan ja läheisten tueksi.   

Voit tiedustella Terhokodin avoimia työpaikkoja:

  • ylihoitaja Mirja Sisko Anttonen, mirjasisko.anttonen @ terho.fi
  • ylilääkäri Otto Melkas, otto.melkas @ terho.fi