Hyppää sisältöön

Terhokodin vapaaehtoistoiminta tukee potilaita ja läheisiä

Vapaaehtoistoiminnan tavoite on tuoda potilaille ja heidän läheisilleen turvaa, tukea ja inhimillistä välittämistä. Vapaaehtoiset toimivat osastolla ja tarvittaessa kotipotilaiden tukihenkilöinä. Terhokodin vapaaehtoistoiminta on organisoitua ja saattohoitotyön tavoitteisiin sitoutunutta.

Vapaaehtoinen voi toimia kuuntelijana, keskustelijana, seurana, pienten toiveiden toteuttajana ja auttajana arjen asioissa. Vapaaehtoiset antavat läheisille myös mahdollisuuden omaan vapaahetkeen. Vapaaehtoisten tehtävät rakentuvat potilaiden ja heidän läheistensä tarpeista ja toiveista.

Vapaaehtoisten koulutusta järjestetään noin kahden vuoden välein. Koulutus jaksottuu noin neljän kuukauden ajalle. Kouluttajina toimivat Terhokodin omat asiantuntijat.