Hyppää sisältöön

Perhetyö Terhokodissa

Perheenjäsenen sairastaminen vaikuttaa koko perheeseen. Terhokodin hoitohenkilökunta on lastesi tukena vaikeassa tilanteessa.

Terhokodin perhetyön tarkoituksena on tukea lapsia vanhemman saattohoidossa, kun perheessä on alaikäisiä lapsia. Autamme lasta tai nuorta kohtaamaan sairaan vanhemman sairastamiseen liittyvä arki ja vanhemman kuolema. Perhetyön tarkoituksena on lisäksi tukea vanhemmuutta. Tarjoamme tukea, jotta lapsi tai nuori pystyy jatkamaan kasvuaan ja kehitystään vanhemman kuoleman jälkeen.

Perhetyö on lasten ja nuorten tukemista yhteistyössä vanhempien kanssa

Terhokodin hoitohenkilökunnan lisäksi tukenanne on tarvittaessa myös perhetyöntekijä, kun perheessä on alaikäisiä lapsia, joiden äiti tai isä on saattohoidossa.

Tarvittaessa teemme yhteistyötä perheen ja lasten muiden tukiverkostojen kanssa, kuten päiväkodin, koulun, lastensuojelun, perheneuvoloiden tai nuorisopsykiatrian kanssa. Perhetyötä tarjotaan niin Terhokodin kotisairaanhoidossa kuin osastolla.

Perhetyöntekijän kanssa lapsi tai nuori voi halutessaan keskustella kahdestaan, mitä lapsi tietää sairaudesta, sen vaikutuksesta arkeen ja vanhemman lähestyvästä kuolemasta. Perheen tukeminen mahdollistaa koko perheen osallistumisen ja varautumisen vanhemman saattohoitoon sekä kuoleman jälkeiseen muuttuneeseen arkeen.

Lapset puheeksi – keskustelu

Lapset puheeksi – keskustelu on työmenetelmä, jota tarjoamme Terhokodin hoidossa oleville vanhemmille, joilla on alaikäisiä lapsia tai nuoria.  

Lapset puheeksi – keskustelun tarkoituksena on antaa vanhemmalle välineitä pohtia lapsen ja perheen arkielämän sujumista sekä tukea vanhemmuutta, kun elämäntilanteeseenne liittyy vaikeuksia.

Tavoitteena on tunnistaa lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeiset tekijät ja pohtia sitä, kuinka niitä voidaan tarvittaessa tukea.  Lapset puheeksi – keskusteluun osallistuu lapsen vanhempi tai vanhemmat, muu lapsen huoltaja sekä Terhokodin Lapset puheeksi -menetelmään koulutettu hoitaja.