Hyppää sisältöön

Terhokodin perhetyön tuki

Terhokodin perhetyön kautta tarjoamme tukea perheille, joissa vanhempi on sairastunut vakavasti ja perheessä on alaikäisiä lapsia. Perhetyön tuki on keskustelutukea koko perheelle, vanhemmille ja/tai lapsille, perheen toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tapaamiset voidaan toteuttaa joko perheen kotona, Terhokodissa tai perheen toiveiden mukaan esimerkiksi yhdessä ulkoillen. Perhetyön kautta mahdollistuu tuki perheelle myös muutaman kuukauden ajan vanhemman kuoleman jälkeen.

Perhetyön näkökulmana on katsoa vanhemman sairautta lapsen silmin ja hänen arjestaan käsin. Mitä muutoksia lapsen arjessa on tapahtunut, kun vanhempi sairastaa kotona tai on hoidossa sairaalassa? Mitkä asiat voivat jatkua lapsen arjessa ennallaan? Mitkä asiat arjessa tuovat turvallisuutta ja luottamusta tulevaan? On tärkeää, että lapsi ei jää yksin ajatusten ja tunteiden kanssa liittyen vanhemman vakavaan sairauteen. Lapsi aistii ja huomaa aikuisten huolen ja surun, jota ehkä yritetään piilottaa.

Lasta suojaa puhuminen, ei puhumattomuus. Lapsen on tärkeää kuulla esimerkiksi, miten äitiä tai isää voidaan hoitaa, vaikka sairautta ei voida kokonaan parantaa.

Usein sairastava vanhempi on erityisen helpottunut siitä tiedosta, että joku ammattilainen on hänen lapsiaan varten, kun huoli perheen pärjäämisestä on suuri. Lähestyvästä vanhemman kuolemasta on mahdollista puhua, jotta siihen jää myös lapselle aikaa valmistautua. Harva pärjää elämässä ihan yksin.

Kun lapsi saa tukea vaikeassa elämäntilanteessa oman elämän turvallisilta aikuisilta sekä ammattilaisilta, lapsi voi saada kokemuksen siitä, että minua autettiin ja minua tuettiin. Ja se tunne kantaa elämässä pitkälle. 

Äidin kuoleman jälkeen perheiden kanssa pohditaan sitä, miten äitiä voi muistaa. Äitienpäiväkortin voi viedä haudalle tai tehdä äidille oman muistelupaikan esimerkiksi kotona. Yhdessä voidaan syödä äidin lempiruokaa. Usein lapset sanoittavat, että tuntevat, että äiti on edelleen läsnä. Surun ja ikävän rinnalla on yhtä lailla oikeus tuntea myös iloa asioista, mitkä ovat edelleen hyvin. Vieläkin löytyy asioita, joista tulee hyvä mieli tai asioita, jotka naurattavat muuten vaan. Ilokin voi tuntua mahan pohjassa saakka.   

Perhetyön tuella on vaikutusta perheen arkeen raskaassa elämäntilanteessa, tässä hetkessä, jolloin perheen aikuisten voimavarat voivat olla vähissä. Perhetyön kautta on mahdollista myös ennaltaehkäistä ongelmien ja haasteiden kasaantumista lapsen tai nuoren elämässä vanhemman kuoleman jälkeen, millä on suuri arvo myös yhteiskunnallisesti. Lapsen toteamus viimeisillä perhetyön käynneillä on joskus ollut ”Hyvinhän me pärjätään” – arki lähtee kantamaan myös vanhemman kuoleman jälkeen, kun siihen on mahdollista saada tarvittaessa tukea. 

Perhetyön tuki, erityisesti kuoleman jälkeinen tuki, mahdollistuu lahjoitusvaroin. Lahjoittamalla mahdollistat tuen useammalle perheelle. Kiitos, että välität.    

Kirjoittaja Mirka Virtanen

Terhokodissa perhetyötä tekevä Sosiaalipsykologi, YTM, psykoterapeuttikoulutettava (perhe- ja pariterapia).

Jaa somessa: