Hyppää sisältöön

Potilasta ja perhettä tukien: Sosiaaliohjaus Terhokodissa

Terhokodin sosiaaliohjaus tähtää potilaan ja hänen perheensä elämänlaadun parantamiseen, että taakan keventämiseen kuoleman lähestyessä sekä sen jälkeen.

Sairauden ja kuoleman aiheuttama epävarmuus voi olla raskasta perheen arjelle, jolloin Terhokodin sosiaaliohjaus tarjoaa osaltaan apua ja tukea. Sosiaaliohjaus on osa laajempaa hoito- ja tukiverkostoa, ja se täydentää muita Terhokodin tarjoamia palveluita.

Terhokodissa sosiaaliohjausta toteuttaa asiantuntija sairaanhoitaja, joka antaa tietoa erilaisista etuuksista ja auttaa niiden hakemisessa. Se on potilaan ja perheen kanssa yhdessä tehtävää työtä heidän elämänlaatunsa parantamiseksi ja taakan keventämiseksi silloin, kun voimavarat perheessä ovat vähissä.

Sosiaaliohjausta tekevä hoitaja tarjoaa kuuntelua, tukea ja ohjausta, jonka ansiosta potilas ja perhe voivat kokea olevansa vähemmän yksin kuoleman lähestyessä. Työ on merkityksellistä, kohdistuen tärkeisiin arkisiin ja elämänmakuisiin asioihin.

Vammaispalvelulain mukainen taksikortti elämänlaadun mahdollistajana

Sairauden tuomat oireet, kuten kipu ja infektioherkkyys sekä liikuntakyvyn menetys ovat usein esteenä vakavasti sairaan potilaan liikkumiselle. Vammaispalvelulain mukainen taksikortti mahdollistaa potilaan liikkumisen niin kodin kuin hoitopaikan ulkopuolella.

Vammaispalvelulain mukaisen taksikortin avulla potilaalla on mahdollisuus käydä vielä kotona tai kauppakeskuksessa kahvilla, vaikka loppuelämä elettäisiinkin saattohoitokodin sisällä.

Esimerkkinä potilas, joka sai taksikortin avulla mahdollisuuden käydä kotona. Siellä ollessaan hän sai jatkaa kotipihansa kesken jäänyttä pihasuunnitelmaa yhdessä puolisonsa kanssa. Samalla hän pääsi myös neuvomaan lapsiaan mopon korjaukseen liittyvissä saloissa. Esimerkki kuvaa kuinka pienillä asioilla voi olla suuri vaikutus potilaan ja perheen arkeen.

Vammaispalvelulain mukaisen taksikortin avulla mahdollistui potilaan perheensä elämään liittyminen tilanteessa, jossa aika oli rajallista ja hän saattoi näin olla osallisena perheensä arjessa myös elämänsä lopussa. Ilman vammaispalvelulain mukaista taksikorttia tämä olisi jäänyt vain puheeksi.

Vammaispalvelulaista poimittua:

Vammaispalveluasetuksen 5 §:n mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Yksityisessä hoivalaitoksessa kuljetuspalvelut eivät välttämättä sisälly hoidettavan maksamaan tai hyvinvointialueen ostaman palvelun hoitopäivän hintaan. Tällöin on laitoshuollossa olevalla sama oikeus tarpeenmukaisiin kuljetuspalveluihin kuin muillakin vammaisilla henkilöillä.

Terhokodissa haluamme auttaa sosiaalisten etuuksien kartoittamisessa sekä hakemisessa tilanteessa, jossa potilaan ja perheen voimat eivät siihen riitä. Vammaispalvelulain mukainen taksikortti on vain yksi esimerkki sosiaaliohjauksen tärkeästä roolista saattohoidossa. On tärkeää muistaa, että hoito ja tuki eivät rajoitu pelkästään fyysisiin tarpeisiin, vaan myös potilaan ja perheen sosiaaliset sekä henkiset tarpeet ovat tärkeitä huomioida.

Kirjoittaja Carita Olkkonen

Terhokodissa sosiaaliohjausta tekevä sairaanhoitaja YAMK

Jaa somessa: