ALS -potilaan elämän loppuvaiheen hoito 02. ja 16.11.21 klo 12.30-16.00

Hyvä ALS -potilaiden parissa työskentelevä, palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta kiinnostunut hoitaja tai opiskelija.

 

Terhokodin koulutus järjestää etänä kahden iltapäivän “ALS -potilaan elämän loppuvaiheen hoito” -koulutuksen 02. ja 16.11.21 klo 12.30-16.00. Iltapäivissä tutustutaan yleisesti ALS -sairauteen, keskittyen yleisimpiin oireisiin, joita sairaus voi mukanaan tuoda. Pohditaan hoitotyön keinoja ALS -potilaan elämän loppuvaiheen hoidossa, hoitopaikasta riippumatta sekä miten tukea potilasta ja hänen läheisiään.  

 

1. iltapäivä

Tervetuloa ja toisiimme tutustuminen 

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusteet ja ennakoiva hoitosuunnitelma ALS -potilaan hoidossa

ALS -potilaiden loppuvaiheen hoidossa yleisimmät oireet ja niiden hoito 

ALS, kommunikointi ja vuorovaikutus

 

2. iltapäivä

Tervetuloa

Fysioterapian ja sosiaaliohjauksen näkökulma​ ALS -potilaiden tukena

ALS -potilaan elämän loppuvaihe, Tapausesimerkkejä

Läheisten ja hoitohenkilökunnan tuki

 

Kouluttajat: 

Nina Åstrand, Sh, Terhokodin avosairaanhoidon tiiminvetäjä

Miina-Liisa Flinkkilä, Terhokodin kouluttaja, Sh, TtM

 

Koulutuksessa hyödynnetään perinteisen luennon, yhteisen keskustelun ja kysymysten lisäksi mm. ALS -potilaan läheisten, fysioterapian, katseohjaisen kommunikaattorin, Terhokodin lääkärin ja hoitajien tekemiä videoita. 

 

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä ALS ja elämä -hankeen kanssa. Lisätietoa hankkeesta http://www.uly.fi/als-ja-elama-hanke/

 

Koulutus toteutetaan Zoom sovelluksella. Linkki tapaamiseen lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään 29.10.21. 

 

Koulutuskokonaisuuden hinta on 100€, sisältäen kaksi koululutusiltapäivää (2 x 3,5t) sekä koulutusmateriaalin.

 

Koulutukseen voit osallistua täyttämällä alla oleviin kenttiin yhteydenottotietosi sekä maksamalla osallistumismaksun TERHO-säätiö tilille; Danske Bank FI03 8000 1500 8285 54. Maksuun viesti; ALS -koulutus. Maksu tulisi olla suoritettuna viikko ennen koulutuksen alkua.

 

Lisätietoa koulutuksesta miina-liisa.flinkkila@terho.fi 

 

Ilmoittaudu koulutukseen

ALS -potilaan elämän loppuvaiheen hoito 02. ja 16.11.21 klo 12.30-16.00