TOIMINTASUUNNITELMA 2016

 

Hankkeen tavoitteet

Hyvä Kuolema hankkeen tavoitteena on saattohoidon kehittäminen erityisesti A-tasolla. Kuntaliiton saattohoidon porrastuskaaviossa eri tasot luokitellaan siten, että A taso on terveydenhuollon perustaso (terveyskeskusten vuodeosastot, hoivayksiköt, kotisairaanhoito, tehostettu palveluasuminen jne).

 

Saattohoidon kehittämiseksi hankkeessa on pyritty yhteistyössä sairaanhoitopiirien, hoitoyksiköiden sekä potilasjärjestöjen kanssa helpottamaan saattohoidon suunnitelmien ja rakenteiden valmistelua. Hanke on ennen kaikkea vaikuttamishanke, jolla pyritään lisäämään olemassa olevien rakenteiden toimivuutta saattohoidossa. Tarkoituksena on saada saattohoito mukaan sairaanhoitopiirien suunnitelmiin ja potilasjärjestöjen ohjelmiin.

 

Toisena tarkoituksena on vaikuttaa yleiseen kuolemanpuheeseen järjestämällä yleisötilaisuuksia.

 

 

Hankkeen organisaatio

Toiminnan yleistä ohjausta varten perustettiin ohjausryhmä. Sen kokoonpano on kuluvana vuonna supistunut. Tiina Saarto jätti ohjausryhmän työkiireiden vuoksi, Lasse Kärki jäi pois Pirkanmaan hoitokodin toiminnasta ja samalla ohjausryhmästä. Ohjausryhmään kuuluvat edelleen

 

Tapio Pajunen                          Yhteisvastuukeräys                 pj

Päivi Koivuranta-Vaara           Kuntaliitto

Sampo Muurinen                     Kirkkohallitus

Eero Vuorinen                          Eksote

Mikko Kettunen                        Kirkkopalvelut (vuodesta 2016 alkaen mukaan)

 

Hankkeen varat ohjattiin Terho-säätiön hallinnoitaviksi ja niiden käytöstä vastaa Terho-säätiön hallitus.

 

Hankkeen toimihenkilöinä ovat toimineet

Juha Hänninen                         Terho-säätiö, projektinjohtaja

Eero Vuorinen                          Eksote, projektipäällikkö

Miia Salonen                             Terho-säätiö, kouluttaja / työnohjaaja

Tiina Aaltonen                          graafikko, some ylläpitäjä, innovaattori

Helena vonTroil                        tiedottaja, innovaattori

 

Yhteistoiminta Potilasjärjestöjen kanssa

Työryhmätyöskentely, koulutusten ja saattohoitomateriaalin tuotto jatkuu. Työryhmät kokoontuvat säännöllisesti kuluvanakin vuotena.

Keväällä 2016 otetaan uusi yhteys Syöpäjärjestöihin ja Sydänliittoon yhteistyön aktivoimiseksi.

 

 

Lihastautiliitossa koulutuspäivä keväällä 2016 ammattihenkilöstölle. ALS päivät Jyväskylässä 11.-12.6.2016.

 

Hengitysliitossa oman COPD saattohoitomateriaalin tuottaminen ja koulutusten järjestäminen. Valtakunnalliset keuhkopäivät 12.-13.10.2016; hanke mukana.

 

Sydänliitossa Uusi tapaaminen Tuija Braxin kanssa alkuvuodesta 2016. Saattlhoidon pyöreän pöydän keskustelu 12.9.2016. Siihen kutsutaan keskeiset kardiologit ja sydänjärjestöpäättäjät.

 

Omaishoitajat ja läheiset saattohoito-oppaan päivitys ja vapaaehtoiskoulutuksen järjestäminen.

 

Kehitysvammaliitto,  tuotetaan selkokielistä materiaalia kehitysvammaisille, heidän omaisilleen ja hoitajille, järjestetään 2.3.2016 pilottikoulutus, tehdään kysely olemassa olevista hankkeista ja materiaaleista. Alueelliset koulutuspäivät 21.9. Vaasassa, 28.9. Porissa ja 25.10. Helsingissä.

 

Muistiliitto  kansallisen muistiohjelman yksi neljästä kivijalasta elämän lopun hoito, viikko 39 vuonna 2016 muistiviikko, sinne saattohoitoteema, 14.-20.3.2016 aivoviikko, yhteistilaisuuksia Vanhustyön keskusliiton kanssa pyritään järjestämään, saattohoitofoorumi yhdistysten vapaaehtoisille. Juha Hänninen 2016 puhumaan valtakunnallisille Muisti-päiville 17.11.2016.

 

Munuais- ja maksaliitto , yhdistyksen edustajat alueseminaareihin, tavoite palliatiivisen hoidon tehostaminen kohderyhmille, keväällä 2016 lääketieteellisiin munuais- ja maksatyöryhmiin Juha Hänninen ja Miia Salonen mukaan, eduskuntaseminaarin järjestäminen yhdessä muiden järjestöjen kanssa syksyllä 2016, materiaalin tuotantoa.

 

Vanhustyön keskusliitto iäkkäiden saattohoidosta, laadittu saattohoidon muistilista iäkkäille, järjestetään saattohoidon vapaaehtoistietopaketti (koulutus) yhdessä kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen kanssa, koulutustilaisuus yhdessä hankkeenkanssa 26.5.2016.

 

Syöpäyhdistys, keväällä 2016 aloitetaan työskentely. Sovittu yhteinen etiikka tilaisuus HUS:ssa (alustavasti) 23.5.2016.

 

 

Alueseminaarit

Alueseminaarien tavoitteena on ollut yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa järjestää tilaisuuksia, joissa hoitohenkilöstölle, lääkäreille sekä kunnallisille päättäjille perustellaan saattohoidon kehittämisen tarve kunkin sairaanhoitopiirin alueella.

 

Tilaisuuksia järjestetään vuonna 2016 kuusi (Jyväskylä, Turku, Vaasa, Seinäjoki, Lappeenranta ja Helsinki.

 

Tampere-talolla järjestetään 24.11.2016 alueseminaarien päättäjäistilaisuus, johon kutsutan puhumaan kansallisia ja alueellisia päättäjiä sekä asiantuntijoita.

 

 

Kouluttajakoulutus

Noin 30 ammattihenkilöä on ilmoittautunut saattohoidon kouluttajakoulutukseen. Keväällä 2016 suunnitellaan koulutus, joka alkaa marraskuussa 2016 ja kestää huhtikuuhun 2017.

 

Koulutuksen aikataulua marraskuu 2016-huhtikuu 2017

 • joka kuukauden 1. torstai ja perjantai (2 päivää x 6)
 • mukaan kutsutaan n 30 henkilöä
 • koulutuskieli Suomi/Englanti

 

1. Osanottajille lähetetään syyskuussa 2016 ennakkokysely.

 • tietojen käsittely
 • osanottajien motiivit ja esitiedot
 • mitä on kärsimys, arvokkuus, jne
 • lopputyöt; tehtäväksi annot

 

2. Esiintyminen, kuinka vakuutan ja saan ihmiset kiinnostumaan

 • Mikko Kuustonen / alustavasti keskusteltu
 • lopputöiden ohjausta

 

3. Mikä saattohoidossa on erityistä

 • kouluttajaa IsoBritanniasta kysytty
 • lopputöiden ohjausta

 

4. Koulutustekniikat ja metodit

 • Juhani Laakso
 • kuinka järjestän koulutustilaisuuden
 • millä välineillä koulutan – Power point ?

 

5. Saattohoidon etiikkaa

 • ryhmäkeskustelut
 • erityisryhmät, ihmisoikeuskysymykset

 

6. Lopputöiden läpikäynti

 • 30 x 10 minuuttia + keskustelut
 • koulutuspäivän järjestäminen (osanottajat tekevät koulutuspäivän ja esittävät)
 • evaluaatio

 

 

Saattohoito kuntoon

Maaliskuun alkuun 2016 mennessä osio saatetaan loppuun ja järjestetään 19.5.2016 hoitoyksiköiden vastuuhenkilöille Helsingissä Terhokodissa päivän mittainen seminaari, jossa kukin yksikkö esittelee oman saattohoidon hoitopolkunsa. Lisäksi työstetään esimiehenä toimimista saattohoidossa.

 

Järjestetään 30.10.2016 seminaari niille yksiköille, jotka eivät tulleet valituiksi hakemuksestaan huolimatta saattohoito kuntoon hankkeeseen.

 

Hiippakuntakoulutukset

Hiippakuntien kanssa yhteistyössä järjestetään koulutustilaisuuksia:

Rovaniemi, 25.1.2016
Turku, 29.1.
Kuusamo, 17.3.
Enontekiö, 17.5.

 

Vastuuhenkilönä on Virpi Sipola.

 

 

Verkkokurssi

Kurssi valmistuu toukokuun loppuun 2016 mennessä ja on kaikille avoin (hoitajat ja lääkärit). Vuoden 2015 loppuun mennessä suuri osa kurssista oli jo valmiina (Oppiportti).

 • työryhmä: Mirjasisko Anttonen, Mira Pajunen, Hanna Hävölä, Tarja Konttila, Eero Vuorinen ja Juha Hänninen

 

 

Hoivakotien ja kotihoidon henkilökunnan koulutus

Tilaisuuksia suunniteltiin järjestettäväksi kullakin Erva-alueella. Vastuuhenkilönä oli geriatri Marja-Riitta Jaakkola (Eksote) ja geriatri Tarja Konttila (Kuusamon terveyskeskus). Koulutuksia järjestetään 2016 aikana. Luennot löytyvät www.hyvakuolema.fi sivustolta.

 

 

Tiedotus- ja vaikutustoiminta

Vuoden 2016 alussa Yhteistyö Yleisradion kanssa on otettu uudestaan vireille ja toteutetaan. REnsin toteutuu kysely kuntapäättäjille kuinka saattohoidon lupaukset toteutuvat kunnissa / kuntayhtymissä. Lupaukset on laadittu yhteistyönä saattohoidon asiantuntijoiden kanssa kautta maan.

 

Jatkossa pohditaan A2 saattohoitoillan mahdollisuutta.

 

2015 Maaliskuussa avattiin sivusto www.hyvakuolema.fi missä ovat tapahtumien ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet. Myös Facebook sivu Jokaisella on oikeus hyvään kuolemaan ja tapahtumasivut kullekin tapahtumalle ajankohdan mukaan.

 

Facebook sivustolla oli jatkuvaa keskustelua ja esiteltiin linkkejä. Facebook sivulla enimmillään viikossa 10 000 kontaktia.

 

Lääkärilehteen keväällä 2016 artikkeli saattohoito ja eutanasia.

Opettajafoorumi

3.6.2015  järjestettiin opettajafoorumi niille opettajille, jotka ammatillisessa koulutuksessa antoivat saattohoidon opetusta.  Mukana oli n 40 AMK ja Opisto-opettajaa. Jatkotyöskentelyä suunniteltiin 2016.

 

Foorumi toteutettiin yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Tarkoituksena oli kehittää saattohoidon curriculumia yhdessä oppilaitosten kanssa.

 

Jatketaan yhteistyössä Syöpäjärjestöjen kanssa.

 

 

Muu yhteistyö

Otettiin alustava yhteys Kansalaisopistojen liittoon ja Kesäyliopistojen liittoon saattohoidon vapaaehtoiskurssin järjestämisestä eri opistoissa kautta maan (perustietopaketti). Kummankin liiton myönteinen suhtautuminen ja jatkosuunnittelu meneillään.

 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa sovittiin keskustelutilaisuus lapsen oikeudesta hyvään kuolemaan 14.3.2016 Säätytalolle. Siellä laaditaan kannanotto Lapsen oikeudesta hyvään kuolemaan joka toimitetaan STM:lle ja julkistetaan 18.3.2016.

 

Yhdessä Suomen Lääkäriliiton ja Duodecimin kanssa järjestetään elämän lopun eettistä päätöksentekoa koskeva seminaari lääkäreille 6.10.2016.

 

Superliiton kanssa järjestetään lähi- ja perushoitajille valtakunnallinen saattohoitotapahtuma.

 

Suunnitellaan uskonnot ja kuolema tapahtuma yhdessä eri uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

 

Alfa-TV:n kanssa nauhoitettiin (Juha Hänninen) TV haastattelu, joka esitettiin 2016.

 

Nauhoitettiin pyhäinpäivän TV Nojatuolikirkko (esitetään 2016 pyhäinpäivänä).

 

Jatketaan yhdessä Helsingin Yliopiston (Kaisa Kauppinen) kanssa kehittelyä saattohoidon omaisvapaan suhteen. Matkustetaan Tukholmaan tutustumaan Ruotsin malliin 1.6.2016.