Yhteisvastuu keräyksen tuotoilla vahvistetaan saattohoitoa

Saattohoito on merkittävästi parantunut 10-15 viime vuoden aikana. Saattohoitoa toteutetaan saattohoitokotien lisäksi kuntien terveyskeskusten vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa ja vanhustenhuollon eri yksiköissä. Eri puolilla Suomea on avattu erityisiä saattohoitoyksiköitä ja useisiin keskussairaaloihin on perustettu eri laajuudessa toimivia palliatiivisen hoidon yksiköitä. Koulutusta on ollut tarjolla eri koulutusjärjestäjien toimesta.

 

Etenkin syöpää sairastavien ihmisten oirehoitoa ja viime vaiheiden hoitoa on tehostettu. Hoivakodeissa ja tuetuissa palveluasunnoissa on edellytetty, että ihminen voisi elää elämänsä loppuun saakka siinä paikassa mihin on aikanaan siirtynyt omassa kodissa asumisen vaikeutumisen vuoksi.

 

Kuitenkin koulutus on ollut hyvin vaihtelevan sisältöistä ja mittaista eri yksiköissä. Joissakin ammattikorkeakouluissa ja -opistoissa on järjestetty laajamittaisempia jatkokoulutuksia, mutta usein koulutukset ovat olleet 1-2 päivän mittaisia tapahtumia. Koulutusmäärärahojen puute on osaltaan hankaloittanut etenkin hoitohenkilökunnan osallistumista tilaisuuksiin.

 

Saattohoidon toteutumisen tehostamiseksi monin paikoin on luotu saattohoidon hoitopolkuja ja -ketjuja sekä erilaisia ammatti-ihmisten hoitoverkostoja. Näillä on voitu lisätä keskinäistä ymmärrystä ja kanssakäymistä. Osa yhteydenpitohankkeista on projektiluonteisia (esim Joensuun Paletti tai Saattaen hanke kaakkois-Suomessa) ja osa liittynyt julkiseen terveydenhuollon järjestelmään (esim HUS ja TAYS hoitoketjut).

 

Yhteisvastuukeräyksen tuottojen käytöllä on useampi kohde. Yksi oleellinen kohta on koota ja vahvistaa olemassaolevia hankkeita ja tuottaa niissä saadut kokemukset laajempan käyttöön. Toinen kohde on lisätä etenkin perustasolla työskentelevien ammattilaisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden valmiuksia tehdä saattohoitotyötä. Kolmas tavoite on lisätä valmiuksia saattohoitoon kaikissa tautiryhmissä. Tarkoitus on myös lisätä julkista keskustelua ja ymmärrystä saattohoidon suhteen.