Terhokoti - 17-paikkainen saattohoitokoti

 

Terhokoti on 17-paikkainen saattohoitokoti, joka sijaitsee Helsingin Lassilassa. Hoitopalvelumme on tarkoitettu pitkälle edenneestä sairaudesta kärsiville potilaille heidän elämänsä loppuvaiheessa.

 

Saattohoidon lisäksi Terhon psykososiaalisen tuen ja oirehoidon yksikkö tarjoaa elämää helpottavaa ja oireita lievittävää hoitoa jo silloin, kun vielä tautiin suuntautuvat hoidot ovat käynnissä.

 

Vaikea sairaus merkitsee aina sairastavalle itselleen ja hänen perheelleen tai muulle lähipiirille sopeutumista uuteen tilanteeseen. Se ei useinkaan ole helppoa. Sairauteen kohdistetut hoidot saattavat olla raskaita ja tulevaisuus on epävarmaa. Parhaassakin tapauksessa, kun hoidot parantavat tai jarruttavat taudin etenemistä, mieliala voi olla pelokas tai ahdistunut.

 

Perinteisen saattohoidon oheen on tullut ”Psykososiaalisen tuen ja oirehoidon” toimintamalli. Siinä keskitytään helpottamaan sairastavan vaivoja ja samalla tukemaan ja helpottamaan sekä sairastavan että hänen perheensä jaksamista ja selviytymistä.

 

Määrittävänä tekijänä hoitoon tulossa ei ole kuoleman läheisyys vaan vaikea sairaus ja sen aiheuttamat fyysiset, psykologiset tai sosiaaliset hankaluudet ja oireet. Psykososiaalinen yksikkö kokoaa yhteen eri auttajatahot ja järjestelee yhdessä perheen kanssa avun saantia.

 

Psykososiaalisen tuen tarkoitus on helpottaa elämää, tuoda turvallisuutta, lieventää ahdistuneisuutta ja tuoda varmuutta elämään myös hieman pidemmällä tähtäimellä. Tuen piiriin voivat tulla syöpää sairastavien lisäksi myös muut vaikeaa tautia sairastavat potilaat.