Vapaaehtoistoiminta

Terhokodin vapaaehtoiset toimivat osastolla, kotisairaanhoidossa ja päiväsairaalassa. He toimivat mm. tukihenkilöinä, turvana ja seurana potilaille, keskustelevat potilaiden ja heidän läheistensä kanssa ja auttavat monissa erilaisissa arjen asioissa. Vapaaehtoiset antavat omaisille myös mahdollisuuden omaan vapaahetkeen. 


Vapaaehtoiskoulutusta järjestetään noin 2 vuoden välein tai erityistarpeen tullen. Koulutus jaksottuu noin neljän kuukauden ajalle. Kouluttajina toimivat Terhokodin omat asiantuntijat.


Vapaaehtoistoiminnan oleellinen tavoite on tuoda potilaille ja heidän läheisilleen turvaa, tukea ja inhimillistä välittämistä.


Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet voivat tiedustella asiaa ottamalla yhteyttä vapaaehtoistoiminnan ohjaajaan Nina Vuojelaan.