Logokeskustelut

 

Keskustelu voi olla kertaluonteista tai sisältää useamman tapaamisen, kuinka yhdessä päätämme. Myös istunto on kestoltaan yhteisesti sovittavissa.

 

Logoterapian käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja elämänmyönteinen.  

Toivon terapiaksikin nimetty logoterapia on ajassamme entistä ajankohtaisempi itsehoidon ja mielen hyvinvoinnin suuntaus.

 

 

Terhosäätiö tarjoaa Logoterapeuttista keskustelutukea hyvinvointipalveluna potilaille ja heidän omaisilleen. Logoterapeutti LTI Miia Salonen on työskennellyt Terhokodin osastolla yli kaksikymmentä vuotta sairaanhoitajana. Hän vastaa myös Terhosäätiön koulutusyksiköstä ja tarjoaa työnohjauspalveluita.