Palvelut

Osastohoito

Osastohoito tarjoaa hyvän oireenmukaisen hoidon ja potilaan tarpeista lähtevän huolenpidon. Osastohoito tarjoaa mahdollisuuden kipu- ja muun oirelääkityksen tehostamiseen, saattohoitoon sekä muiden vaikeiden sairastamiseen liittyvien ongelmien selvittelyyn.

 

Psykososiaalinen tuki ja oirehoito

Tehtävänä on tukea potilasta ja tämän läheisiä jo varhaisessa vaiheessa, kun samanaikaisesti potilas vielä saa tautiin suuntautuvia hoitoja. Hoito toteutetaan läheisessä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

 

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidon tehtävänä on turvata vaikeasti sairaiden tai oireilevien potilaiden kotihoitoa. Säännöllisillä kotikäynneillä voidaan turvata paras mahdollinen oireenmukainen seuranta. Potilastyön lisäksi tärkeänä tehtävänä on myös omaisten neuvonta ja tukeminen vaikeassa elämäntilanteessa.


Päiväterho

Päiväterho on päiväsairaala, joka tarjoaa sairaanhoito- ja lääkäripalveluita, vertaistukea sekä psyykkistä tukea. Päiväterhon potilaat ovat kotihoidossa ja käyvät Terhokodissa yleensä kerran viikossa.


Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus on osa Terhokodin perhetyötä. Sen tehtävänä on auttaa potilasta ja hänen läheisiään erilaisissa potilasta koskevissa etuusasioissa. Sosiaaliohjausta Terhokodissa tekee Carita Olkkonen. 

 

Palvelun piirissä ovat myös Päiväterhon ja kotisairaanhoidon potilaat.


Vapaaehtoistoiminta

Terhokodissa toimii palkatun henkilökunnan rinnalla noin 50-60 vapaaehtoista työntekijää. He toimivat erilaisissa tehtävissä vuodeosastolla, päiväsairaalassa ja kotisairaanhoidossa.

 

 

Hoitohenkilökunnan lisäksi kanssamme työskentelee joukko erityistyöntekijöitä.

  • lymfaterapia (potilaille)
  • kuntoutus (potilaille)
  • logoterapeuttiset keskustelut
  • hyvinvointia edistävät palvelut
  • hengellinen tuki
  • keskusteluryhmät läheisille ryhmät saattohoidon aikana
  • vertaistukiryhmät läheisille saattohoidon jälkeen 
  • lasten sururyhmät
  • yöpymismahdollisuudet
  • ruokapalvelut