Mitä olet aina halunnut tietää saattohoidosta?

Terhokoti tarjoaa kokemukseen perustuvaa, monipuolisesti hoitotyötä käsittelevää ja syventävää saattohoidon koulutusta. Koulutuksemme on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät kuolevan potilaan hoitotyötä tai muulla tavoin työssään kohtaavat kuolevia potilaita ja heidän läheisiään. 

 

Koulutusta tilauksesta


Terhokodin koulutus tarjoaa kokemukseen ja näyttöön perustuvaa koulutusta, joka räätälöidään tilaajan

toiveiden mukaisesti.

 

Voimme laatia ja toteuttaa koulutuksia muun muassa

  • saattohoidon perusteista
  • oirehoidosta
  • ennakoivasta hoitosuunnitelmasta
  • kuolevan potilaan hoitotyöstä
  • vuorovaikutuksesta
  • potilaan sekä läheisen kohtaamisesta ja ohjaamisesta

 

Terhokodilla on lisäksi kattava kokemus ALS -potilaiden sekä muiden erityisryhmien saattohoidosta ja koulutuksesta.

 

Olkaa yhteydessä niin suunnitellaan Teidän tarpeitanne vastaava koulutus.


 

Terhokotiin opintokäynnille


Opintokäynnit on suunnattu sekä ammatti- että opiskelijaryhmille. Opintokäynnin tavoitteena on tutustua saattohoidon järjestämiseen Suomessa, Terhokotiin vaativan erityistason saattohoitoa tarjoavana yksikkönä sekä sen historiaan. Opintokäyntiin olisi hyvä varata aikaa n kaksi tuntia. Opintokäynnit järjestetään etänä (esimerkiksi Zoomin tai Teamsin välityksellä) ja käyntiin sisältyy video saattohoitokodin tiloista. 

 

Tiedustelut ja tilaukset:

Miina-Liisa Flinkkilä / 045 613 8933

miina-liisa.flinkkila@terho.fi

 

https://www.instagram.com/terhokotikouluttaa/

https://www.facebook.com/terhokotikouluttaa/