Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon voivat hakeutua sekä syövästä että muista vaikeista sairauksista kärsivät potilaat (mm.neurologiset sairaudet, vaikeasta sydämen vajaatoiminnasta kärsivät potilaat, keuhkoahtauma- tai fibroosipotilaat, vaikeasta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivät potilaat).

 • Terhokodin osastohoitoon maksusitoumuspyyntö lähetetään HYKS palliatiiviseen keskukseen (Helsinki, Espoo, Vantaa) ja siihen liitteeksi/lähetteeksi sairauskertomuslehti missä potilaan hoidon tarve on selvitetty.
 • Terhokodissa on liki jatkuvasti vapaa paikka potilaalle
 • maksusitoumuspyynnössä määritellään lyhyesti miksi potilas tarvitsee nimenomaan Terhokodin hoitoa
 • paikoista ja osastohoidon mahdollisuuksista voi aina kysyä soittamalla Terhokotiin:  09 615 44 66
 • Terhokodin osastohoidon lähete muista kuin em kunnista lähetetään Terhokotiin josta edelleen haetaan maksusitoumus
 • Terhokodin kotisairaanhoitoon ja Päiväterhoon lähete on joko em kaltainen sairauskertomusote tai sen voi tehdä myös sivulta löytyvällä lähetteellä.
 • Terhokodin kotisairaanhoito ottaa välittömästi 1-2 päivän kuluessa maksusitoumuksen saatuaan yhteyden perheeseen
  • Terhokodin kotisairaanhoito pitää säännölliset kontaktit potilaisiin, jotka tulevat sen hoidon piiriin
 • Maksusitoumuksen hakeminen voi tapahtua Terhokodin kautta.
 • Indikaatiot ovat samat kuin osastohoitoon
 • Terhokodin kotisairaanhoidon piirissä oleville potilaille haetaan tarvittaessa osastomaksusitoumus HUS:lta, sen hakemisen hoitaa Terhokoti

 

Itsemaksavana Terhokotiin

 • Potilas tai hänen läheisensä voivat olla suoraan yhteydessä Terhokodin ylilääkäriin.
 • Lähetettä ei tarvita. Ennen hoitoon tuloa tarvitaan kuitenkin potilaan viimeisimmät sairauskertomukset.
 • Hoitoon voidaan ottaa sekä kotisairaanhoidon piiriin että osastohoitoon.
 • On mahdollista sopia myös lääkärin konsultoiva vastaanotto.

Osaston vuorokausi

520 €

 

Lääkärin kotikäynti /vastaanotto

250 €

 

Päiväterho 

220 €

 

Sairaanhoitajan kotikäynti 

150 €

 

 

 

Kaikissa epäselvissä tilanteissa voi aina kysyä lisätietoa numerosta  09 615 44 66.