MYÖHÄSTYNEET LÄHETTEET

Jos potilas kuolee samana tai seuraavana päivänä saattohoitoon tulon jälkeen, lähete on myöhässä. Kun kuolema on lisäksi vaikea, aikaa omaisten valmisteluun ja hankalan kuolemisen tavan lievitykseen on liian vähän.

 

Kuinka saattohoidon tulisi sitten alkaa? Kun on tiedossa, että kuolevalla ihmisellä on sairaus, joka useimmiten tulee aiheuttamaan viimeisten kuukausien aikana suuria ongelmia, tulisi siihen olla valmistautunut. Saattohoidon aloittaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että potilas kuolee muutamassa viikossa. Saattohoidossa ei ole ongelma, jos potilas saakin voimia ja toimintakykyä lisää. Niin kuin usein käy kun riittävä oirehoito ja koko perheen tuki aloitetaan varhain.

 

Osalla vaikeita sairauksia sairastavista ihmisistä on pelottavia ja merkittävästi elämistä heikentäviä oireita ja vaivoja. Tällaisia ovat esimerkiksi hengitysvaikeudet (ALS ja hengitystiesyöpäpotilaat), kivut (kaikki), psykososiaaliset ongelmat (pelot, ahdistus, paniikki), toimintakyvyn ja hahmottamisen vaikeudet (aivokasvaimet) ja monet muut syöpiin tai muihin vaikeisiin sairauksiin liittyvät oireet tai turvattomuus.

 

Kun tuen tarve havaitaan siinä vaiheessa, missä ihmisen elinaikaa on alle viikko jäljellä, ollaan auttamatta liian myöhässä. Jokaisen kuolevan ihmisen ja hänen perheensä tulisi saada tarpeidensa mukaista apua. Kun puhutaan syöpähoitojen aloittamisesta, kahden viikon koepalavastauksen odottaminen on potilaalle ja perheelle pelottavaa ja ahdistavaa aikaa. Entä kun puhutaan omasta tai puolison tai lapsen lähestyvästä kuolemasta ja sen odottamisesta? Kuinka moni meistä ajattelee voivansa rauhassa odotella omaa kuolemaansa. Kuinka vaikeaa onkaan vuosikymmeniä yhdessä eletyn elämän jälkeen odotella läheisensä kuolemaa. Voisiko ajatella rauhassa katselevansa oman lapsensa kuolemaa.

 

Hyvä ja tehokas sairauksiin suuntautuvan hoidon ei tulisi hidastaa tarvittavan tuen ja oirelievityksen aloittamista. Joskus lääkäreiden, potilaiden tai läheisten on vaikea luopua sairaalan tarjoamasta tautikohtaisesta hoidosta. Toisinaan se tarkoittaa raskaiden ja teholtaan vähäisten hoitojen jatkamista potilaan elämänlaadun kustannuksella.

 

Lääkärinä on vaikeaa, kun ensimmäinen tukikäynti potilaan luo on hänen kuolemansa toteaminen. Vaikka olen tehnyt 22 vuotta tätä työtä, en osaa riittävästi auttaa perhettä jonka tapaan ensi kerran kuolinvuoteen äärellä.

Kaiken lisäksi avun hitaus tulee kalliiksi. Varhainen Terhokodin kotisairaanhoidon tuki maksaa yhteiskunnalle noin 20-40 euroa vuorokaudessa. Tehokas Terhokodin osastohoito vähentää kärsimyksen lisäksi myös kustannuksia. Yksi päivystyskäynti Meilahden poliklinikalla maksaa 670 euroa ja sitä seuraavat hoitopäivät keskimäärin 700-800 euroa/päivä. Lisäksi tulevat tutkimukset ja toimenpiteet.

 

Olisitko yllättynyt, jos potilaasi / läheisesi kuolisi seuraavien 12 kuukauden aikana? Vastauksen tähän kysymykseen tulisi aloittaa keskustelu tulevista hoidon linjauksista. Jo ennen kuin ollaan saattohoidossa.


Palaa blogilistaukseen