KUINKA PÄÄSEN TERHOKOTIIN HOITOON?

Terhokodissa hoidetaan henkilöitä, jotka sairastavat etenevää vakavaa sairautta. Syöpä, keuhkoahtaumataudin loppuvaihe, vaikea sydämen vajaatoiminta, dialyysistä luopuminen, loppuvaiheen dementoivat sairaudet ja ALS ovat muun muassa tällaisia sairauksia.

 

Hoitoon pääsy on useimmiten nopeaa. Kotisairaanhoitaja voi tulla kotikäynnille tarvittaessa jo samana päivän kun yhteys on otettu, jos tämä on tarpeen. Samoin lääkärin kotikäynti järjestyy nopeasti. Osastolla on viime aikoina ollut vapaa paikka joko välittömästi tai vähintään muutaman päivän kuluessa. Päiväterhoon (päiväsairaala) voidaan ottaa myös lyhyellä varoitusajalla.

 

Suuri osa potilaista tulee hoitoon maksusitoumuksella. Maksusitoumusta varten on olemassa kriteerit jotka maksusitoumuksen saajan on täytettävä. Osastolle hakeuduttaessa lähettävä lääkäri tekee maksusitoumuspyynnön HUS palliatiiviseen yksikköön (seuraavista kaupungeista: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi). Päätös tulee yleensä joko samana päivänä tai parin vrk kuluessa. Terhokotiin voi hakeutua kaikista Suomen kunnista. Maksusitoumus haetaan muista kuin em kaupungeista kotikunnalta ja Terhokoti tekee sen saatuaan lähetteen.

 

Terhokodin hoitoon voi tulla myös itsemaksavana. Tällaisessa tilanteessa voi ottaa yhteyden suoraan Terhokodin lääkäri Juha Hänniseen (juha.hanninen@terho.fi tai 050 3658657), joka mielellään keskustelee potilaan, omaisen tai hoitohenkilökunnan/lääkärin kanssa tilanteesta ja ottaa sovitusti potilaan sisälle osastolle. Hoitovuorokauden hinta Terhokodin osastolla on 400 euroa. Vuorokausihinta sisältää kaiken Terhokodissa tarjottavan hoidon ja lääkityksen.

 

Osastohoitoon voi tulla myös siinä vaiheessa kun tarvitaan oirelääkityksen tarkistusta tai omaishoitaja kaipaa lepoa. Silloin hoidon kesto on yleensä 1-2 viikkoa. Suuri osa potilaista tulee osastolle saattohoitoon, kun hoitaminen kotona on liian raskasta tai oireet lisääntyvät ja ihmisen kunto heikkenee.

 

Myös kotisairaanhoitajan ja lääkärin käyntejä voidaan tehdä omakustanteisesti. Käynti voi olla kertaluonteinen konsultaatiokäynti tai jatkuvaa seurantaa ja hoitoa kotona. Lääkärillä on myös vastaanotto tarvittaessa Terhokodissa. Kotisairaanhoidon puhelinneuvonta toimii 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina vuoden päivinä ja siitä voi myös tiedustella hoitoon tuloa yksityisesti (050 512 46 49 tai hoitajan ollessa hoitotoimissa 09/615 44 66). Koti- ja konsultaatiokäyntejä tehdään myös palvelutaloihin tai tehostetun palveluasumisen yksiköihin tai hoitokoteihin yhdessä kyseisen yksikön kanssa sopien.

 

Päiväsairaala tarjoaa vertaistukea ja mahdollisuuden hoitajan ja lääkärin tapaamiseen. Käynnit ovat yleensä kerran viikossa joko määräajan tai toistaiseksi. Kriittisissä tilanteissa käyntejä voi olla myös päivittäin. Päiväterho toimii myös lepohetkenä omaishoitajalle. Potilaat ovat Päiväterhossa yleensä n klo 9-15. Päiväterhoon voi tulla myös itsemaksavana. Tiedustelut kotisairaanhoidon numerosta 050 512 4649 tai Terhokodin numerosta 09 615 4466.

 

Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä. Sekä Juha Hänninen että kotisairaanhoitajat ja osastonsihteeri neuvovat mielellään puhelimitse tai sähköpostitse.

 

 


Palaa blogilistaukseen