Terhokodin hoidon piiriin tulon perusteet

Väärintulkinnat hankaloittavat edelleen Terhokodin hoitoon pääsyä. Joka päivä joku potilas tai hänen läheisensä soittaa minulle ja kertoo, että heille on sanottu Terhokodin hoitavan vain nuoria potilaita. Tämä ei ymmärtääkseni ole ollut hoidonporrastuksen ajatus, eikä edes täysin perustuslain sisällön mukainen tulkinta.

 

Ikä ei voi eikä saa olla ensisijainen hoidon tarpeen perustelu. Kun HUS alueen saattohoidon porrastusta tehtiin, ajatus oli että Terhokodin hoitoon tulon kriteeri on erityistason saattohoidon tarve. Ei ikä, sukupuoli, ihonväri tai uskonto. Nuorilla potilailla ja perheillä, joissa on pieniä lapsia on usein erityinen tarve hoidon suhteen kun kuolema lähestyy. Se ei tarkoita, että vanhemmalle ihmisella kuoleminen olisi aina jotenkin luontevampaa. Myös iäkkäämmillä potilailla voi olla vaikeita oireita tai ongelmallinen sosiaalinen tilanne.

 

Selkeyden vuoksi siis : Terhokodin hoidon piiriin kuuluvat tänä vuonna tehtävän sopimuksen mukaan potilaat, joiden oireet tai psykososiaalinen tilanne vaativat erityistason hoitoa (tähän kohtaan tulee piste).

 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi keuhkosyöpäpotilaat, joilla on vaikeahoitoista hengenahdistusta. Potilaat, joiden kivun hoito vaatii erityisosaamista. Vaikeasta ahdistuneisuudesta tai kuolemanpelosta kärsivät potilaat. Potilaat joiden voidaan arvioidan tarvitsevan erityistoimia kuoleman lähestyessä. Potilaat, joilla itsellä tai perheellä on erityisen suuria vaikeuksia sopeutua vaikeaan elämäntilanteeseensa. Lisäksi erikseen on mainittu potilasryhmiä, jotka periaatteessa aina kuuluisivat Terhokodin hoidon piiriin koska jo taudin luonteen vuoksi niihin useimmiten liittyy vaikeasti hoidettavia oireita tai tilanteita.

 

On tietysti helppoa asettaa määrällisiä kriteereitä, kuten ikä tai painoindeksi tai pituus hoidon perusteeksi. Helppouden ei tule johtaa siihen, että näin myös menetellään. Kun toistuvasti joudun selittämään potilaiden omaisille, että sinun läheisesi on liian vanha tai hänen kuolemassaan ei nyt vain ole mitään erityistä, tunnen joutuvani moraaliseen ahdinkoon. Voin toki arvioida, että ihminen jonka oireet ovat lieviä, joka on monisairas eikä välttämättä tarvitse Terhokotia, ohjataan muualle hoitoon. Mutta kuten tänään viimeksi, kun potilaalla on vaikea-asteinen hengenahdistus, akuutti sekavuus ja hoidon järjestämisen ongelmia, en voi yhtyä näkemykseen ettei häntä voi hoitaa Terhokodissa koska hän on yli 60 vuotias!

 

 


Palaa blogilistaukseen