ERITYISYYS TERHOKODIN HOIDOSSA

Se mikä on erityistä Terhokodissa, liittyy hoitamisen tapaan – hoitokulttuuriin. Ei niinkään temppujen osaamiseen.  Osaaminen ja kokemus ovat lisäksi olemassa pohjalla varmistamassa hyvän hoidon toteutumista.

 

Terhokodin hoito on määritelty erityistason hoidoksi. Monelle on epäselvää, mistä tämä erityisyys syntyy. Usein ajatellaan, että se on erityisen hyvää kivun hoitoa. Joskus on pohdittu, että se olisi suuri lääketieteellinen valmius hoitaa muita erityisiä oireita. Erityisyyttä on haettu kuitenkin useimmiten tavallisen sairaalalaitoksen tai avoterveydenhuollon käsitteiden ehdoilla.

 

Erityisyys on kuitenkin hoitoyhteisössä ja sen tavassa toimia. Terhokoti on alusta saakka pohjannut kansainväliseen hospice-ajatteluun. Sen pohjaksi voitaisiin ajatella seuraavaa : Kun työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on työssään hyvä olla, se helpottaa hyvän olon tuottamista potilaille ja heidän läheisilleen. Ihmiset kuuntelevat toisiaan, ottavat toiset huomioon ja haluavat toisille hyvää.

 

Moni potilas ja omainen ovat ensi kertaa tullessaan Terhokotiin ihmetelleet sitä, että kaikki katsovat silmiin, hymyilevät ja tervehtivät. Sen jälkeen kysytään miten potilas / läheinen haluaisi asioita hoidettavan ja minkä he kokevat haittaavaksi omassa olotilassaan. Kolmanneksi keskustellaan kuinka tätä voitaisiin yhdessä helpottaa.

 

Saattohoidon taitoja on monessa hoitopaikassa. Kipuja osataan usein hoitaa ja potilaita osataan kohdata. Kuitenkin Terhokodin ominaispiirre on olla eräänlainen ”terapeuttinen yhteisö”. Siellä on turvallista ja hyvä olla, vaikka sairaus on vaikea ja kuolemakin voi olla jo lähellä.

 

Mielestäni saattohoidon tehtävänä on nimenomaan lisätä turvallisuutta ja hyvää oloa. Se on enemmän kuin kivuttomuutta, joskin kipujen lievitys saattaa olla lähtökohta muulle olon kohentumiselle.

 

Kun joku pohtii, miten Terhokoti on erilainen hoitopaikka kuin jokin muu, voisi kysyä: Haluaisitko itse tulla elämäsi lopulla hoidetuksi Terhokodissa vai jossain muualla? Miksi? Terhokodin 25 vuotisen historian aikana olemme kohdanneet tuhansia ihmisiä, joista ylivoimainen valtaosa on kokenut hoidon sellaisena, jollaista eivät olleet osanneet odottaa. Joskus on tietysti epäonnistuttukin.

 

Erityisyys on läsnäoloa, missä potilaalla on tila tuoda omaa kokemustaan omasta sairastamisestaan ja lähestyvästä kuolemastaan ja käydä sitä läpi. Sama koskee läheisiä, olivat he sitten lapsia, aikuisia, vanhoja tai vielä vanhempia.


Palaa blogilistaukseen