Terhokodin lähetteet ja potilaat 2014

clouds-1439324.jpg

 

Miksi ajauduttiin tilanteeseen, missä Terhokoti on antanut henkilökunnalla lomautusvaroituksen ja mikä tilanne on nyt?  Syyskuussa tänä vuonna lähetteiden määrä ja siten myös potilaiden määrä Terhokodin osastolla romahti. Pahimmillaan osastolla oli vain muutama potilas. Nyt kuitenkin tilanne on lähtenyt muuttumaan hiljalleen parempaan suuntaan.

 

Kuinka näin pääsi käymään? Terhokoti on ollut ja on selkeästi tasokas ja sekä potilaiden, omaisten että lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan arvostama saattohoitoyhteisö. Terhokoti on tarjonnut saattohoitoa kuntien maksusitoumuksella, jolloin potilaille hoito on ollut paitsi hyvää, myös saman hintaista kuin julkisen terveydenhuollon tarjoama.

 

Kunnille hoitaminen on myös ollut taloudellisesti edullista, sillä hoitomaksut on määritetty aina omakustanteisina. Potilaat ovat tulleet useimmiten erikoissairaanhoidosta, jolloin kustannukset kunnille ovat vähintäänkin puolittuneet. Terhokoti on lisäksi kehittänyt saattohoitoa, tarjonnut koulutusta ja järjestänyt potilaille ja heidän läheisilleen erityispalveluita saamillaan lahjoitusvaroilla.

 

Selitys ei siis voi olla kustannuksissa. Vaikka kuntatalous on heikommilla kantimilla kuin aiemmin, tehokas Terhokodin käyttö on pikemmin säästänyt kuin kuluttanut kuntien rahoja.

 

Todennäköisin selitys on potilasohjauksessa. Kun muutama vuosi sitten laadittiin niin sanottu saattohoitopotilaan hoitopolku, määritettiin millaiset potilaat ohjautuvat mihinkin hoitopaikkaan. Kunnat aloittivat omia saattohoitoyksikköjään samaan aikaan. Näille oli olemassa selkeä tilaus, koska Terhokoti yksin kykeni hoitamaan n 10 % pääkaupunkiseudun saattohoitoa tarvitsevista syöpäpotilasta. Muista potilasryhmistä puhumattakaan.

Terhokoti määriteltiin erityistason saattohoitopaikaksi Yliopistollisen keskussairaalan rinnalle.

 

Tätä erityisyyttä ei kuitenkaan määritelty tai mietitty loppuun saakka. Vähitellen vuoden 2014 aikana myös ne potilaat, joiden hoitopaikka olisi ollut Terhokoti ohjautuivat muualle. Täyttä selkoa siitä, mihin ei ole. Lähettävien tahojen piirissä vähitellen hieman tiedostamattakin laajeni ajatus siitä, että Terhokotiin lähetetään vain erityisen erityiset potilaat.

 

Tarkempia keskusteluja hoitoon tulon kriteereistä oli käyty aivokasvain potilaiden ja ALS potilaiden osalta. Samoin erityisryhmiksi oli määritelty perheet, joissa on pieniä lapsia tai potilas itse on kovin nuori. Nämä olivat selkeitä ja konkreettisia ryhmiä, mutta samalla unohtui että pääkriteerit erityistason saattohoidolle ovat vaikeaoireisuus, oli se sitten ruumiillista tai psyykkistä sekä vaikeus sopeutua kuolemaan johtavan sairauden tuomiin muutoksiin sosiaalisesti tai muutoin. Aivan kuten kaikessa muussakin sairaanhoidossa hoito on porrastettu potilaan ja perheen tarvitseman hoidon tason mukaisesti.

 

Nyt kuitenkin sekä HUS että kuntien piirissä on havahduttu siihen, että ne potilaat jotka tarvitsevat Terhokodin hoitoa myös sinne pääsisivät. Jo ensimmäisen viikon aikana tilanteen kärjistymisestä nyt syyskuussa muutosta on nähtävissä. Lähete- ja potilasmäärät ovat kääntyneet kasvuun.

 

Terhokoti on syöpäjärjestöjen käynnistämää yleishyödyllistä toimintaa, jonka tarkoitus on palvella oman alueensa saattohoitoa tarvitsevia potilaita. Terhokodilla ei ole mitään muuta tarkoitusperää. On aivan selvää, että HUS alueen liki 2 miljoonaisessa väestössä on tarvetta myös erityistason saattohoidolle. Onneksi kuntapäättäjät ja terveydenhuollon päättäjät ovat asiasta samaa mieltä.

 

Tulemme edelleen kehittämään saattohoitotyötä yhdessä julkisen terveydenhuollon yksiköiden kanssa, mutta jatkossa vielä kiinteämmin erikoissairaanhoitoon kytkeytyen. Näin toteutuu parhaiten se, että potilaat saavat juuri sitä hoitoa, mitä omassa tilanteessaan tarvitsevat. Ja omaiset ja muu lähipiiri tarvitsemaansa tukea.


Palaa blogilistaukseen