TERHON PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA OIREHOIDON YKSIKKÖ

 

Vaikea sairaus merkitsee aina sairastavalle itselleen ja hänen perheelleen tai muulle lähipiirille sopeutumista uuteen tilanteeseen. Se ei useinkaan ole helppoa. Sairauteen kohdistetut hoidot saattavat olla raskaita ja tulevaisuus on epävarmaa. Parhaassakin tapauksessa, kun hoidot parantavat tai jarruttavat taudin etenemistä, mieliala voi olla pelokas tai ahdistunut.

 

Terhokoti on toiminut vuodesta 1988 saattohoitopaikkana. Vuosien mittaan toiminta on muuttunut ja kehittynyt. Alkuun ryhdyttiin osastohoidon lisäksi tekemään kotikäyntejä ja hieman myöhemmin avattiin päiväsairaala.

 

Uusinta Terhokodin hoidossa on kuntouttava ja varhaista tukea antava työ. Nyt vuonna 2014 perinteisen saattohoidon oheen on tullut ”Psykososiaalisen tuen ja oirehoidon” toimintamalli. Siinä keskitytään helpottamaan sairastavan vaivoja ja samalla tukemaan ja helpottamaan sekä sairastavan että hänen perheensä jaksamista ja selviytymistä.

 

Terhon psykososiaalisen yksikön toiminta muodostuu lääkärin kotikäynneistä ja vastaanotosta, hoitajien kotikäynneistä, läheisten rentoutushoidoista, sosiaalityöstä, jalkahoidosta, kuntoutusryhmästä Oulunkylän kuntoutussairaalassa, päiväsairaalasta ja perheen lasten erityistuesta. Tarpeen mukaan voimme tarjota myös muita palveluita (fysioterapia, ryhmät, supportiivinen terapia, sairaalateologin palvelut).

 

Toiminnan periaatteena on avun nopeus ja yksilöllisyys. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian (tunneista pariin päivään) saatuamme tiedon avun ja tuen tarpeesta. Lisätietoja ja neuvontaa saa numeroista :  050 512 46 49 tai 09 / 615 44 66 tai juha.hanninen@terho.fi . 

 

Psykososiaalisen tuen yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä erikoissairaanhoidon eri klinikoiden kanssa. Määrittävänä tekijänä hoitoon tulossa ei ole kuoleman läheisyys vaan vaikea sairaus ja sen aiheuttamat fyysiset, psykologiset tai sosiaaliset hankaluudet ja oireet. Päähoitovastuu yleensä on edelleen erikoissairaanhoidon yksiköllä. Terhon psykososiaalinen yksikkö kokoaa yhteen eri auttajatahot ja järjestelee yhdessä perheen kanssa avun saantia.

 

Psykososiaalisen tuen tarkoitus on helpottaa elämää, tuoda turvallisuutta, lieventää ahdistuneisuutta ja tuoda varmuutta elämään myös hieman pidemmällä tähtäimellä. Tuen piiriin voivat tulla syöpää sairastavien lisäksi myös muut vaikeaa tautia sairastavat potilaat.

 

Tuen piiriin voi tulla myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Kuitenkin kotikäyntejä on mahdollista tehdä vain noin 50 km etäisyydellä Helsingistä. Voimme tulla keskustelemaan tuen mahdollisuuksista myös hoitolaitoksiin tai sairaaloihin niin tarvittaessa.


Palaa blogilistaukseen