TARVITAANKO TERHOKOTIA ?

Julkisella sektorilla on pääkaupunkiseudulla kehitetty voimakkaasti saattohoitoa. Hoidon saatavuus on selkeästi parantunut. Samalla potilaat ovat ohjautuneet kunnan yksiköihin ja Terhokodin käyttö on vähentynyt. Vuodepaikkoja on ollut ajoittain jopa tyhjillään. Kotisairaanhoidon käynnit Terhokodista ovat merkittävästi vähentyneet.

 

Terhokodilla on kuitenkin oma paikkansa paitsi hyvän hoidon tarjoajana, myös saattohoidon kehittämisen yksikkönä.

 

Alun perin ajatus oli, että muodostetaan hoitoketju, missä Terhokoti tarjoaa kotisairaanhoidon tukea varhain jotta estettäisiin tilanteiden kärjistyminen. Tämä ei tällä hetkellä toteudu. Loppuvaiheen saattohoidossa myös ajatus oli, että kaupungit tarjoavat vuodepaikan suurelle enemmistölle, mutta Terhokoti auttaa niitä potilaita, jotka tarvitsevat apua eniten. Tämäkään ei nyt toteudu.

 

Saattohoitokoti tarjoaa hyvän ja turvallisen lisän täydentämään myös hyviä julkisia palveluita. Terhokoti voi edelleen tarjota korkealaatuista saattohoitoa usealle sadalle ihmiselle vuosittain sekä kotihoidossa että saattohoito-osastolla.

Varhainen oireenmukaisen hoidon ja saattohoidon aloittaminen lisää potilaan elämänlaatua, jopa pidentää elinikää kun raskaat hoidot loppuvaiheessa jäävät ja lopulta säästää myös rahaa. Se tietysti edellyttää, että potilas saa asianmukaista ja laadukasta saattohoitoa.

 

Viime aikoina potilaita on lähetetty vähemmän Terhokodin hoidon piiriin ja ajoittain tilanne on ollut se, että potilaat jotka tarvitsisivat tukea joutuvat jonottamaan kaupunginsairaalaan tai kotisairaalan hoitoon vaikka Terhokoti voisi tarjota avun välittömästi.

 

Nyt kun vuosi 2014 on mm Yhteisvastuukeräyksessä saattohoidon vuosi, ei tule tuudittautua siihen että sillä voitaisiin yksin ratkaista saattohoidon tulevaisuus. Sen lisäksi että laajennetaan osaamista ja saattohoidon tuntemusta, tulisi turvata erityisyksiköiden toiminta. Saattohoitokodit tarvitsevat kuntien jatkuvan tuen voidakseen toimia tasavertaisesti kaikkien potilaiden hyväksi, niin kuin tällä hetkellä tapahtuu. Laadukkaaseen saattohoitoon pääsy ei ole nykyisellään potilaan varallisuudesta kiinni.


Palaa blogilistaukseen