Turvallista hoitoa

Saattohoidon tehtävä on tuoda turvaa kun ihminen sairastuu vakavasti. Turvallisuus syntyy siitä, että saa apua ja helpotusta nopeasti. Koko perhe tarvitsee tukea, kun yksi perheenjäsenistä lähestyy kuolemaa. Hyvä hoito on silloin kivun ja muiden oireiden lievitystä, henkiseen hätään vastaamista ja mahdollisimman suuren järjestyksen tuomista kaaokseen. Terhokoti tekee mahdolliseksi sairastaa kotona tuomalla avun sinne. Kun kotona oleminen ei syystä tai toisesta onnistu, on mahdollista tulla Terhokodin osastolle. Osa ihmisistä tulee lyhyeksi aikaa lääkityksen tehostamiseksi tai läheisten tuen saamiseksi. Osa tulee saattohoitoon kun kuolema on lähellä ja tarvitaan korkeaa ammatillista osaamista ja potilaiden hyvään hoitoon paneutuneita hoitajia ja lääkäreitä.

 

Saattohoito toteutuu sairaanhoidossa monella tasolla. Sairaaloissa, vastaanotoilla ja kotihoidossa on nykyään jo valmiuksia vastata potilaiden hoidosta elämän lopulla. Samaten hoivakodeissa on usein mahdollista viettää elämä loppuun saakka. Aina hyväkään sairaalahoito ei täysin riitä. Tai sairaala ei ole oikea paikka toteuttaa saattohoitoa. Tarvitaan jotain erityistä, jota Terhokoti voi pitkään kokemukseen ja ammattitaitoon nojaten tarjota. Terhokodilla on kokemusta erilaisten syöpien sekä muiden sairauksien vaikeistakin tilanteista ja niiden hoitamisesta.

 

Terhokoti hoitaa paitsi syöpäpotilaita, myös ALS potilaita, keuhkoahtaumaa sairastavia, pitkälle edennyttä sydämen- tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita. Useimmiten hoitoaika saattohoidossa on 2-3 viikkoa. Se voi toisinaan olla pidempikin. Tai sairastava voi mahdollisuuksien mukaan olla ajanjaksoja välillä kotonaankin. Oirehoidon tehostuksessa tai omaisten levon mahdollistavassa periodihoidossa hoitojaksot yleensä ovat 1-2 viikkoa. Omakustanteisesti hoitoviikon hinta on 2786 euroa. Hoito pitää sisällään lääkityksen sekä kaikki tarvittavat lääkäripalvelut ja muut palvelut. Omakustanteisestikin tulevien potilaiden kohdalla noudatetaan yleishyödyllisyyden periaatetta : toiminta on voittoa tuottamatonta syöpäjärjestötoimintaa, missä päämäärä on tuottaa mahdollisimman hyvää hoitoa mahdollisimman monelle.

 

Mikä tekee Terhokodin hoidosta erityistä. Terhokoti on pieni ja joustava hoitopaikka. Hoitoon tulo on helppoa. Lääkärit ovat kokeneita ja omaavat korkean ammattitaidon. Hoitohenkilökunta on pääosin vakinaista ja pitkään työskennellyttä. Hoitokulttuuri on potilasta kunnioittava ja kuunteleva. Myös läheiset kuuluvat aina tuen piiriin. Tarvittaessa tarjoamme myös lisäpalveluja maksutta : hemmotteluhierontoja, jalkahoitoa, lasten kanssa työskentelemään perehtyneen hoitajan, logokeskusteluja ja kuntouttavia toimia. Olemme sopineet Oulunkylän kuntoutussairaalan kanssa yhteistyöstä Terhokodin hoidon piirissä olevien potilaiden toimintakykyä ylläpitävästä toiminnasta.

 

Saattohoidon päätepiste on ihmisen kuolema. Tarjoamme tukea läheisen kuoleman jälkeen : omaisryhmä noin 3 kk kuolemasta, kutsumme läheiset vuosittain Joulun aikaan yhteiseen tilaisuuteen ja tarvittaessa teemme kotiin tukikäynnin surevien läheisten luo.

 

Hoitoon voi hakeutua pyytämällä hoitavalta lääkäriltä lähetteen. Pyrimme tuolloin hakemaan hoitoa varten maksusitoumuksen potilaan asuinkunnalta. Hoitoon voi tulla myös ilman lähetettä ottamalla suoraan yhteyttä ylilääkäri Juha Hänniseen ( juha.hanninen@terho.fi tai 050 3658 657) tai hänen poissa ollessaan erikoislääkäri Irja Öuniin (09 / 615 44 66).


Palaa blogilistaukseen