Avoin kirje Helsinkiläisille

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 21.1.2014 päätetään Terhokodin saamasta määrärahasta vuodelle 2014. Päätösesityksen mukaan varaus Terhokodilta ostettaviin saattohoitopalveluihin pienenisi 500 000 euroa. Terhokodin potilaat tulevat pääsääntöisesti erikoissairaanhoidosta, jonka hoitokustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin Terhokodin kustannukset. Voidaan arvioida, että vältettyinä erikoissairaanhoidon (HUS) kuluina Helsinki likipitäen säästää saman verran kuin maksaa Terhokodin hoidosta.

 

 

 

Päätöksen perusteluna mainitaan, että Helsingin kaupungissa on aloittanut oma saattohoito-osasto Suursuon sairaalan yhteydessä. Helsingin kaupunki on myös lisännyt kotisairaalatoimintaa ja osa kotona kuolevista saattohoitopotilaista on hoidettu kotisairaalassa.

 

Suursuon sairaala on ollut jo vuonna 2013 toiminnassa ja Terhokodin käyttöaste on silti ollut 100 % ja kysyntää on ollut runsaasti. Terhokodin kotisairaanhoito on myös vastannut vaativaa saattohoitoa tarvitsevista potilaista.

 

Terhokodin potilaat tulevat pääsääntöisesti erikoissairaanhoidosta, jonka hoitokustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin Terhokodin kustannukset. Voidaan arvioida, että vältettyinä erikoissairaanhoidon (HUS) kuluina Helsinki likipitäen säästää saman verran kuin maksaa Terhokodin hoidosta.

 

Terhokoti on lisäksi ollut kansainvälisen tason saattohoidon kehittäjä ja kouluttaja pääkaupunkiseudulla. Myös Helsingin terveysviraston hoitajat ja lääkärit jatkossakin tarvitsevat Terhokotia koulutuspaikkana (mm erityispätevyyttä suorittavat lääkärit).

 

Suursuon sairaala vastaa saattohoidon osaamisluokituksessa tasoa B, kun Terhokoti on korkeimmalla C tasolla. Suursuon sairaala ei vastaa Terhokodin toimintaa eikä voi hoitaa niitä potilaita, joiden hoidosta Terhokoti on vastannut.

 

Helsinki on käyttänyt Terhokodin osastohoidossa n 9-10 paikkaa, mikä on kansallisestikin erittäin pieni määrä jopa absoluuttisesti, saati suhteutettuna väestöön. Hämeenlinnan kaupunki käyttää absoluuttisesti saman määrän hoitopaikkoja Koivikkokodissa.

 

Toivonkin että Helsinki sen sijaan että supistaa Terhokodin käyttöä, pikemmin lisäisi sitä tai ainakin säilyttäisi ennallaan. Reaalisestihan määräraha on jo vuosia supistunut inflaation myötä. Yhteistyö Helsingin terveydenhuollon kanssa on toiminut mutkattomasti ja hyvin ja toivomme voivamme jatkaa sitä.

 

 

 

Terhokodissa 17.1.2014

 

 

 

Harri Vertio                                                                                             Juha Hänninen

 

Terho-säätiön hallituksen puheenjohtaja                                 Terhokodin johtaja / Ylilääkäri

(Tämä kirje on lähetetty myös sosiaali- ja terveyslautakunnalle)Palaa blogilistaukseen