Joulun manifesti

Sairaana oleminen ja siihen liittyvä hyvä olo on riippuvaista suhteesta sosiaaliseen ympäristöön. Suhteet  muihin ihmisiin ovat puolestaan kiinnittyneitä yksilön fyysiseen olemiseen ja tajuntaan. Kivulias ihminen ei ota huomioon toisia ihmisiä, mutta läheistensä hylkäämän ihmisen kärsimyksiä ei voida lievittää kipulääkkeillä.  Läheiset ihmissuhteet vahvistavat sitä me olemme ja ne muovaavat myös niitä tekijöitä joilla olemme kiinni elämässä ja kulttuurissa laajemminkin.  Joulu vahvistaa paitsi mukavia ja hyviä tunnetiloja, myös tunnetta tarpeettomuudesta tai hylätyksi tulemisesta.


Arkkiatri Risto Pelkonen on sanonut, että kulttuurin tilaa voidaan arvioida sen perusteella kuinka se suhtautuu heikoimpiin ja hauraimpiin jäseniinsä. Kuoleva ihminen täyttää kaikissa suhteissa hauraan ja voimattoman yhteiskunnan jäsenen tunnusmerkit.


Lääkärikunta muodostaa ammattikunnan, jonka tehtävä on suojella ja ylläpitää elämää ja taata kärsimyksen lievitys silloin, kun elämän jatkuminen ei ole mahdollista.  Vaikka toisinaan julkisuudessa annetaan ymmärtää, että tätä ammattikuntaa ajaa työskentelemään ahneus ja oman edun tavoittelu, lääkärikuntaa leimaa edelleenkin aito halu auttaa ihmisiä. Kun kaksi tai useampia lääkäreitä kohtaa, puhutaan potilastapauksista. Tämä on toisaalta omiaan ajamaan lääkärit viettämään aikaa keskenään, sillä ei-lääkärille joutuminen lääkäriseuraan voi edellä mainitusta syystä olla piinallisen pitkäveteistä. Mutta se kertoo myös jotain ammattikunnan sitoutuneisuudesta.


Amerikkalaisen journalistin Edward R Murrow’n sanoin ei voi tehdä hyviä uutisia huonoista käytännöistä. Olen joutunut pahoittamaan joidenkin kollegoiden mielen provokatiivisuudella. Pahoittelen tätä. Näen kuitenkin lääkärin ammatilliseksi velvollisuudeksi osoittaa niitä mustia alueita, joilla ammattikunta ei täysin kykene täyttämään sillä olevia velvoitteitaan.


Lääkärin tehtävä ymmärrykseni mukaan on paitsi hoitaa hyvin potilaitaan, myös osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tietojensa ja taitojensa pohjalta. Tätä olen pyrkinyt tekemään, ja pääasiallisin tieteellinen julkaisufoorumini on Duodecimin lisäksi ollutkin Helsingin Sanomien puheenvuoro palsta.  En ole tutkija, vaan kliinikko mutta ylpeä sellainen Hassisen konetta mukaillakseni.


Roomalainen senaattori Cato päätti kaikki puheensa sanoihin : Muuten olen sitä mieltä, että Karthago on hävitettävä. Näin sitten lopulta tapahtui.  Minä muuten olen sitä mieltä, että kärsimyksetön kuolema on inhimillinen perusoikeus, ja se ettei se toteudu on puolestaan ihmisoikeusrikkomus.


Kaikesta huolimatta toivotan kummallekin blogieni lukijalle hyvää joulua.


Palaa blogilistaukseen