Kuntoutus saattohoidossa

Kuntoutuksella tässä yhteydessä tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä tai toimintakyvyn laskun hidastamista vakavan sairauden yhteydessä. Siihen kuuluu henkisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä fyysisen hyvinvoinnin kohentaminen mahdollisuuksien rajoissa. Terhokoti on aloittamassa yhteistyössä Oulunkylän kuntoutussairaalan kanssa kokeilun, missä saattohoito yhdistyy kuntoutukseen.

 

Etenevän ja pahanlaatuisen sairauden luonteeseen vääjäämättä kuuluu fyysisen kunnon lasku. Se tarkoittaa yleensä lihasvoiman heikkenemistä, joka syövässä liittyy taudin aineenvaihdunnallisiin vaikutuksiin elimistössä. Lihasmassa vähenee ja uuden lihaskudoksen muodostuminen on vähäistä. Neurologisissa sairauksissa lihasten toiminta myös heikkenee, joskin mekanismi on toinen.

 

Vaikeaan sairauteen liittyy myös ravitsemuksellisia ongelmia. Ruoka ei maistu, pahoinvointi tai muu vaiva estää ravinnon oton. Myöskään ravinnon imeytyminen ja elimistön kyky varastoida ja hyväksikäyttää energiaa eivät ole normaaleja.

 

Kun tauti on hyvin pitkälle edennyt ja kuolema on todennäköisesti jo muutaman viikon sisällä edessä, kuntouttavat toimet eivät enää auta. Toisaalta tuolloinkin pienikin parannus omatoimisuudessa voi olla merkityksellinen. Esimerkiksi kyky itse vaihtaa asentoa vuoteessa tai siirtyä vuoteesta istumaan saattavat lisätä hyvää oloa.

 

Terhokodin kokeilussa alkuun kuntouttavat toimet suunnataan mm aivokasvainpotilaisiin, joilla keskushermoston vaurion vuoksi saattaa jo varhain esiintyä vaikeuksia omatoimisuudessa. Potilaat ovat usein varsin nuoria. Toinen potilasryhmä on ALS potilaat. Kuntoutusryhmään tuleville ensisijainen kriteeri ei kuitenkaan ole diagnoosi, vaan toimintakyvyn vajaus joka aiheuttaa (koko perheen) elämänlaadun heikkenemistä. Kuntoutus tulee olemaan moniammatillista. Vastuulääkärinä toimii Terhokodin avohoidon lääkäri, joka valikoi potilaat ryhmään ja huolehtii potilaiden lääkkeellisestä hoidosta ja on mukana suunnittelemassa kuntoutusta. Fysioterapeutti vastaa fysikaalisesta kuntoutuksesta ja Terhokodin sairaanhoitaja potilaan seurannasta ja psyykkisestä tukemisesta.

 

Toiminta rahoitetaan lahjoitusvaroin ja on potilaalle maksutonta. Terhokodilla on jo aiemmin olemassa hyvinvointitoimintaa, jonka puitteissa potilaat ja heidän omaisensa ovat voineet saada hierontapalveluita, logoterapeuttista apua, sijaishoitaja-apua sekä apua tilanteissa, missä perheen pienet lapset kaipaavat tukea ja neuvontaa.

 

Kuntoutus ja saattohoito samassa yhteydessä saattavat herättää tunteen ristiriidasta. Sellaista ei kuitenkaan ole. Kaikki eivät voi hyötyä kuntouttavista toimista elämänsä lopulla, mutta osalle sillä voidaan saada huomattavasti enemmän hyvinvointia kuin lääkkeellisellä tai muulla hoidolla.

 

Kuntouttavia palveluita voidaan tarjota alkuun valikoidulle pienelle ryhmälle potilaita, jotka ovat Terhokodin kotisairaanhoidon tai Päiväterhon hoidon piirissä.


Palaa blogilistaukseen