Yhteisvastuu 2014

Saattohoito on valtakunnallisen yhteisvastuukeräyksen kotimainen pääkohde vuonna 2014 päätti kirkkohallituksen täysistunto tänä keväänä. TERHO-säätiö on mukana koordinoimassa hanketta. Tarkoituksena on yhteistyössä saattohoitokotien, seurakuntien, kuntien ja järjestöjen kanssa parantaa saattohoidon tuntemusta ja saatavuutta Suomessa. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön saattohoito Suomessa raportissa  (2012) todettiin, että  sekä perus- että jatkokoulutuksen lisääminen niille ammattiryhmille, jotka toteuttavat saattohoitoa on tärkeää. Suomessa kuolee syöpään noin 11 000 ihmistä vuosittain ja likipitäen sama määrä muihin sairauksiin kuolevia tarvitsee vuosittain jonkinasteista saattohoitoa.

 

Suuri osa ihmisistä viettää viimeiset elinkuukautensa terveyskeskusten vuodeosastoilla, hoivakodeissa, muissa palvelu- ja hoitoyksiköissä ja sairaaloissa. Tässä vaiheessa oleellisinta on lisätä perustason terveydenhuollon osaamista. Siten ihmiset voisivat viettää loppuaikansa siellä, missä sairastuessaankin ovat. Suuri osa ongelmista, joita kuolemaa lähestyvillä potilailla syntyy, on ratkaistavissa siinä hoivayksikössä missä ihminen on. Näin vältytään poliklinikkakäynneiltä ja potilasta rasittavilta toimenpiteiltä sekä akuuttitoimenpiteiltä. Silloin kun ne eivät enää hyödytä potilaita.

 

Tutkimusten mukaan suuri osa saattohoitopotilaiden sairaalaan johtaneista ongelmista on sellaisia jotka eivät olisi vaatineet lähettämistä erikoissairaanhoitoon. Ongelmia kuten pahoinvointi, kipu, ummetus tai muu kotona tai hoivapaikassa oloa hankaloittava vaiva.

 

Yhteisvastuukeräyksen tuella, voidaan vuosina 2015 ja 2016 toteuttaa yhteistyössä laajamittainen koulutus, jolla luodaan valmiuksia kuolevien potilaiden hoitoon. Yhteistyöhön pyritään saamaan mukaan kuntien, sairaanhoitopiirien ja seurakuntien lisäksi mm sydän- ja keuhkoliitto, lihastautiliitto sekä  muistiliitto.

 

Tarkoitus on paitsi lisätä hoidollista osaamista,  sekä myös laajentaa saattohoidon henkisen ja eksistentiaalisen  avun osuutta ottamalla seurakunnat ja muut toimijat erityisesti mukaan.

 

Suomessa toimivien saattohoito- ja palliatiivisten yksiköiden yhteistyöllä on tarkoitus yhteisvastuukeräys tuotoilla rakentaa konsultaatioverkosto, jossa voitaisiin käyttää apuna mm jo noin 100 lääkäriä, jotka ovat joko suorittaneet palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden tai ovat sitä parhaillaan suorittamassa kotimaisessa tai yhteispohjoismaisessa kaksivuotisessa koulutuksessa. Samaten sairaanhoidollisen koulutuksen saaneissa ammattihenkilöissä on jo sellaisia, joiden osaamista voidaan hankkeessa käyttää.

 

Yhteisvastuukeräyksen alustava teema on ”Lahjoita hyvä kuolema”. Vuoden 2014 aikana pyritään keräämään riittävät varat, joilla voitaisiin helpottaa tasa-arvoisemman hyvän kuoleman toteutumista Suomessa.


Palaa blogilistaukseen