Terhokodin toiminta pian 25 vuotta

Tänä syksynä tulee täyteen 25 vuotta siitä, kun ensimmäinen potilas astui sisään Terhokotiin. Toimipaikka oli tuolloin  Eiran sairaala Tehtaankadulla. Terhokodilla oli 11 potilaspaikkaa vanhassa jugend-linnassa. Kirjassa "Saattajia ja saatettavia - Terhokoti 15 vuotta" on tätä ajanjaksoa kuvattu enemmänkin. Melko pian havaittiin, ettei pelkkä vuodeosastotyyppinen saattohoito riitä. Terhokoti aloitti palliatiivisen kotisairaanhoidon 1990 luvun taitteessa. Alkuun kotisairaanhoidossa oli vain yksi hoitaja ja Terhokodin lääkäri teki osastotyön ohessa kotikäyntejä.

 

Terhokoti muutti Lassilaan 1994 ja samalla paikkamäärä osastolla lisääntyi. Parhaimmillaan paikkoja oli 20, mutta nykyiseen maksimissaan 18 paikkaan päädyttiin kun Helsingin kaupungin varaamat määrärahat riittivät enintään siihen. Vantaan kaupunki tuli suurisuuntaisemmin mukaan ostamaan Terhokodin osastopaikkoja hieman myöhemmin ja nykyään myös Espoo käyttää Terhokodin osastohoitoa.

 

Hoitovuorokausien määrä osastohoidossa on paikkaluvun pysyessä samana ollut vakiosti n 6200. Terhokodin osasto on määritelty mm HYKS alueen saattohoitopolku työryhmän työssä erityistason saattohoidoksi. Sen lisäksi osastolla on hoidettu ihmisiä, joiden vaikeat oireet kaipaavat lääketarkistusta tai joille vaikea elämäntilanne aiheuttaa suuria psyykkisiä tai lähipiiriin liittyviä vaikeuksia. Osastolle otossa on ensisijaisesti pyritty sijottamaan niitä potilaita, jotka jo ovat Terhokodin avohoidon piirissä. Sen lisäksi potilaita tulee erikoissairaanhoidosta HUS eri klinikoilta suoraan. Osa saattohoitopotilaista hoidetaan kaupunkien kotihoidossa, kotisairaaloissa ja vuodeosastoilla. Erityistilanteissa myös näistä yksiköistä on voitu ottaa potilaita Terhokodin piiriin. Kuitenkin pääsääntöisesti on ollut niin, että mikäli potilas on hoidossa kaupunginsairaalassa hoito voitaisiin toteuttaa siellä loppuun saakka.

 

Terhokoti on luonut hoitoketjun, jossa potilas kotiutuessaan sairaalasta tai polikliinisen hoidon vähitellen loppuessa siirtyy Terhokodin päiväsairaalan (Päiväterho) tai / ja kotisairaanhoidon piiriin. Päiväterhossa vertaistuki, psyykkinen muu tuki ja tehostettu oirehoito ovat keskeisiä. Hoito voi jatkua pitkäänkin, kuukausista jopa muutamaan vuoteen harvajaksoisena. Pitkissä hoitosuhteisa sopeutuminen omaan lähestyvään kuolemaan ja aktiivihoitojen lopettamiseen on usein keskeistä. Kaikilla päiväsairaalan potilailla on myös kotisairaanhoidon tuki ja puhelinkontakti 24/7 käytettävissään.

 

Päiväsairaala aloitti 1996 ja sen hoitopäivien määrä on vaihdellut 700-1000 / vuosi. Vuonna 2011 hoitopäiviä oli tähänasti eniten 1017.

 

Kotisairaanhoito tarjoaa tukea kotona oleville potilaille ja heidän läheisilleen. Kuten osasto, Terhokodin kotisairaanhoitokin on ensisijaisesti tarkoitettu erityistason hoitoa vaativille potilaille. Lähestyvä kuolema on usein monioireinen ja henkisesti raskas. Terhokodin kotisairaanhoito pitää kaikkiin potilaisiin (pääsääntöisesti) säännöllisen henkilökohtaisen kontakti. Toiminnassa ajatuksen aon olla jatkuvassa yhteydessä, nähdä ja ennakoida tulevia tapahtumia ja sanamukaisesti saattaa ihminen sairaudessaan loppuun saakka. Myös kotisairaanhoito on saattohoidon lisäksi palliatiivista hoitoa. Suuri osa potilasta on Terhokodin kotisairaanhoidon piirissä useita kuukausia, jóskus vuosiakin. Pitkät hoituhteet saattavat liittyä samanaikaisiin syöpään suuntautuviin hoitoihin. Tuolloin erikoissairaanhoito vastaa esimerkiksi solunsalpaajahoidoista ja Terhokodin kotisairaanhoito hankalien oireiden hoidosta.

 

Kotisairaanhoidossa käyntimäärissä on 2000 luvulla ollut selkeää kasvua. Kun vuonna 2000 hoitajat tekivät 996 käynitä ja lääkäri 170 kotikäyntiä, niin 2012 hoitajien käyntejä oli 1977 ja lääkärin 389. Vaikka samanaikaisesti kaupuniien kotisairaalat tehostivat toimintaansa. Tämä kertoo ennenkaikkea siitä, että todellinen apua tarvitsevien potilaiden määrä on suuri ja että aiemmin suuri osa jäi vaillinaiselle hoidolle. Nyt Terhokodin ja kaupungin hoitoyksiköiden yhteistyöllä hoidon saatavuus on merkittävästi parantunut.

 

Terhokotiin odottaa paikkaa jatkuvasti keskimäärin 10 potilasta. Kotisairaanhoidossa nopeiden tilanteisiin puuttumisen tarve myös lisääntyy. On siten edellen tarvetta lisätä myös Terhokodin tarjoamaa erityistason saatto- ja palliatiivista hoitoa. Terhokotiin on kertynyt 25 vuoden aikana runsaasti osaamista ja hoitokulttuuri, joka kykenee vastaamaan kuolemaa lähestyvien ihmisten tarpeisiin.

 

Terhokoti juhlii yhteistyökumppaniensa kanssa 25 vuotista toimintaa syyskuussa 2013. Tuolloin valmistuu myös juhlakirja, joka on kooste saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa ansioituneiden Terhokodin ulkopuolisten ihmisten kirjoituksista.


Palaa blogilistaukseen