Kuinka hyvä hoito ja hyvä saattohoito eroavat

Kaikessa lääkärin toimessa ja terveydenhuollossa tulee pyrkiä hyvään hoitoon. Se pitää sisällään sen, että hoito perustuu tutkimukselliseen näyttöön, kliiniseen kokemukseen ja joskus jopa oivallukseen. Hyvän hoidon piirteitä on myös se, että lääkäri on kiinnostunut potilaan ongelmasta, paneutuu siihen ja kohtelee potilasta ystävällisesti ja ymmärtävästi. Mitä muuta hyvä saattohoito pitää sisällään kuin edellä mainitut? Saattohoito on potilaan ja hänen perheensä tukemista ja hoitamista silloin kun sairastunut on lähestymässä kuolemaansa. Oli se sitten muutaman päivän tai muutaman kuukauden päässä. Hyvässä saattohoidossa hyvä hoito ei riitä.

 

 

Saattohoito pitää sisällään aktiivisen otteen hoitamiseen. Oireita tiedustellaan, ei odoteta että potilas niistä kertoo. Usein ihmisille on vaikea kertoa vaivoistaan tai edes tunnistaa niitä. Tämä edellyttää aina säännöllistä kontaktia ja vuorovaikutusta. Samoin sairauteen ja lähestyvään kuolemaan sopeutuminen, emotionaaliset vaikeudet, unihäiriöt, ahdistuneisuus ja monet olemassaolon merkitykseen liittyvät (eksistentiaaliset ja hengelliset) tarpeet ja ongelmat vaativat jatkuvaa seurantaa.

 

Joskus saattohoitoon potilaaksi (tai omaiseksikin) tullessa on vaikea ymmärtää, miksi lääkäri tai sairaanhoitaja haluaa säännöllisesti tavata viikoittain vaikka kaikki on hyvin. Jotkut kokevat sen muistutuksena sairaudesta ja siksi hankalana. Kuitenkin 20 vuoden kokemus saattohoitolääkärinä on opettanut, että varhainen ongelmien havaitseminen helpottaa niiden lievitystä ja parantaa elämänlaatua. On myös monia asioita, jotka vaivaavat, eikä niille ensi alkuun löydy nimeä tai hoitamisen osoitetta. Kuitenkin varsin pian kokenut hoitotiimi voi nähdä ongelman ytimen ja löytää siihen lievityksen.

 

Myös elämänennusteen hahmottaminen tulee mahdolliseksi vähitellen seurannan aikana. Yleistilan kehityksessä ja taudin etenemisessä voi nähdä trendejä ajan kuluessa ja hiljalleen voidaan tarkentaa mitä näyttäisi olevan tapahtumassa.

 

Vaikea sairaus ja kuoleman uhka tai kuoleman mahdollisuus tuo aina tullessaan erilaisia psyykkisiä, emotionaalisia ja perheen sisäisiä kysymyksiä ja ongelmia. Saattohoito on tarkoitettu oireiden lievityksen lisäksi nimenomaan näiden kysymysten käsittelyyn. Siinä määrin kun sairastava itse tai hänen läheisensä haluavat tai näkevät tarpeelliseksi.

 

Saattohoito eroaa muusta hyvästä hoidosta siinä, ettei odoteta mitä tuleman pitää vaan tietoisesti varaudutaan todennäköisiin tapahtumiin. Samalla käydään läpi niitä vaikeuksia tai mahdollisuuksia, mitä juuri tähän päivään sisältyy. Tavoitteena on riittävä tietoisuus tästä hetkestä, tulevasta ja mahdollisimman aktiivinen ja ahdistuksista ja peloista vapaa elämä.

 

Hyvään saattohoitoon kuuluu, että apua saa riittävän nopeasti ja että olo on turvallinen vaikka sairastaminen pelottaisi ja ahdistaisikin.


Palaa blogilistaukseen