Potilaiden ja omaisten hyvinvointi

Terhokodin hoidon tarkoitus on lisätä elämän loppuvaiheen turvallisuutta ja oireettomuutta. Yksi keino tähän on lisätä kaikkien niiden ihmisten hyvinvointia, jotka ovat mukana ja osallisina läheisensä lähestyvässä kuolemassa. Tässä tarkoituksessa Terhokodissa lisätään saamamme lahjoituksen turvin potilaiden ja omaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevia toimia. Tällaisia voivat olla mm rentoutus, hieronta, yksilöllisten toiveiden toteutus, parhaat mahdolliset apuvälineet, omaisten lepojaksojen järjestelyt sekä muu läheisten ja potilaiden kaipaama tuki.

 

 

Vakava sairaus aiheuttaa paitsi fyysisiä ja psyykkisiä oireita, myös monenlaista muuta hankaluutta ja joskus kaaosta sekä sairastavissa ihmisissä että heitä hoitavissa läheisissä. Tautitaakan kasvaessa ja toimintakyvyn vähetessä läheisiinkin kohdistuu yhä suurempi paine. Usein potilas itse saattaa kokea olevansa rasitteena perheelleen.  Läheisen voi olla vaikea kuolemaa lähestyvää omaistaan hoitaessa ajatella, että itsekin tarvitsisi lepoa, vapaata ja mielihyvää. Saattaa tuntua itsekkäältä ajatella, että lähtisi elokuviin, uimaan tai ulos syömään.

 

Läheisen sairastamisen seuraaminen, sairaan auttaminen ja hoito on raskasta. Se on raskasta sekä henkisesti että fyysisesti. Uupunut hoitaja ei myöskään ole paras mahdollinen auttaja. Vaikeaa on tietenkin myös ihmisellä, joka sairastaa ja tietää kuolevansa.

 

Helsinkiläinen lahjoittaja, joka haluaa pysyä tuntemattomana halusi lahjoittaa näitä tilanteita varten varjoa, jotka tulee käyttää kaikenlaiseen Terhokodissa saattohoidossa olevien potilaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Tähän mennessä on jo hankittu vapaasti tarjolla olevia välipaloja, uusia mukavia potilasvaatteita, hemmotteluhoitoja omaisille jne. Ajatuksena on edelleen laajentaa tarjontaa, ja sitä varten tulemme kirjallisesti kutsumaan Terhokodin hoidon piirissä olevia potilaiden läheisiä tapaamiseen 15.11.2012 kello 13 alkaen. Tilaisuuden tarkoitus on selvittää, mikä parhaiten auttaa  sekä potilasta että omaista jaksamaan paremmin.

 

Saamamme lahjoitus mahdollistaa hyvän saattohoidon lisäksi meitä käytännössä tukemaan omaishoitajia ja muita läheisiä. Niukkenevien terveydenhuollon resurssien aikana lahjoitus mahdollistaa jotain ainutlaatuista : lisäämään perheille maksuttomia tukipalveluita.

 

Terhokoti lisää myös mm pienille lapsille, joiden läheinen on vakavasti sairas tai kuollut, lisätukea. Tässä tarkoituksessa on koeluontoisesti aloitettu leikki-ikäisten lasten tukiryhmä yhdessä seurakunnan kanssa.

 

Koska Terhokoti on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoitus on tarjota mahdollisimman laajoja saattohoitoon liittyviä palveluita, pyrimme kehittämään jatkuvasti uusia tukimuotoja. Vuonna 1996 jo aloittanut Päiväterho on esimerkki toiminnasta, joka on ainutlaajuista Suomessa (ja Pohjoismaissa). Päiväterhon tarkoitus on toimia vertaistukena sekä tarjota psyykkistä tukea ja oirehoidon tehostusta vaikeasti sairaille potilaille


Palaa blogilistaukseen