Jäljellä olevan ajan ennustaminen

Kirjallisuudessa ja elokuvissa, ja joskus elävässä elämässäkin lääkärit sanovat potilaalleen, että tällä on elinaikaa neljä kuukautta tai kolme viikkoa tai jotain vastaavaa.

 

Potilailla on oikeus saada tietoa tulevaisuudestaan, mutta usein pystytään esittämään vain kliinisiä arvauksia ja tilastollisia todennäköisyyksiä elämän mitasta vaikeankin sairauden kohdalla. Potilaat ottavat ne usein täsmätietona elinajastaan. Neljän kuukauden ennuste tarkoittaa silloin että kuolinpäivä on määritetty. Ennusteen alittuminen tai ylittyminen merkitsee kummassakin tapauksessa murhetta potilaalle. Edellinen tarkoittaa elinajan ennenaikaista päättymistä ja jälkimmäinen elämistä yliajalla.

 

Kuoleman ennustaminen ei ole matematiikkaa. Terhokodissakin loppuvaiheen maksakirroosipotilas uloskirjoitettiin, kun elimistö yllättäen alkoikin toipua. Joku on poistettu saattohoidosta odottamattoman hyvän syöpähoitovasteen vuoksi. Hyvällä oirehoidolla on voitu joskus myös pidentää elinaikaa. Useimmiten kuitenkin rajallisesti.

 

Potilaan tauti ja hoitopaikka vaikuttavat ennustamisen tarkkuuteen. Tehostetun hoidon yksiköissä lääkärit näyttävät tekevän pessimistisempiä ennusteita, vaikka suurempi osa siellä hoidetuista potilaista selviää. Ehkä akuuttisairaaloiden, pitkäaikaissairaaloiden ja saattohoidon tavassa laatia ennuste onkin myös periaatteellisia eroja. Samoin lääkärin potilastuntemus ja hänen oma näkemyksensä ennustamiskyvystään  vaikuttavat ennustamistarkkuuteen.

 

Usein ajatellaan, että ns. parantavan ja oireenmukaisen hoidon välinen raja on selkeä ja yksiselitteinen. Vaikeutena on, mitkä merkit osoittavat henkilön siirtyneen kuolevaksi. Milloin elinaikaa pidentävä hoito ei enää ole mahdollista. Potilaan kannalta on ongelmallista, että ennuste suuntaa hoitoa merkittävästi. Kuitenkin hoitolinjaustakin voidaan muuttaa.

 

Toistaiseksi ei ole olemassa yhdenmukaista ja käyttökelpoista menetelmää ennusteen tarkaksi laatimiseksi. Saattohoito ei ole erillinen, selkeästi rajattu hoitomuoto, vaan elämän loppuvaiheessa olevan potilaan ja hänen läheistensä auttamiseen tähtäävien hoitotapojen kokonaisuus.


Palaa blogilistaukseen