Miksi syöpäpotilaat hakeutuvat ensiapupoliklinikoille?

Kanadassa tutkittiin miksi potilaat elämän viimeisen kahden viikon tai vastaavasti viimeisten kuuden kuukauden aikana hakeutuvat ensiapuun Ontarion alueella vuosian 2002-5. Tuona aikana alueella kuoli yhteensä 91 561 ihmistä syöpään.

 

Elämän viimeisten kuuden kuukauden aikana 76 759 syöpäpotilasta teki 194 017 ensiapukäyntiä ja kahden viimeisen elinviikon aikana 31 076 potilasta teki 36 600 käyntiä.  Noin yksi kolmasosa kävijöistä kävi kerran kuuden viimeisen elinkuukauden aikana ensiavussa, kolmannes kahdesti ja loput useammin.

Kahden viimeisen viikon aikana 85 % kävi kerran ja 12 % kahdesti.

 

Keuhkosyöpää sairastavat potilaat kävivät hieman muita syöpiä sairastavia useammin ensiavussa. Se kuvastanee keuhkosyöpään liittyvien vaikeiden ja pelottavien oireiden suhteellista määrää.

 

Useimmassa tapauksessa ensiapuun hakeutumisen syynä oli vatsakipu, hengenahdistus, keuhkokuume, pahoinvointi ja väsymys sekä nesteen kertyminen keuhkopussiin. Kipu oli syynä liki 10 %:ssa käynneistä viimeisten kuuden kuukauden aikana ja 5 % elämän kahden viimeisen viikon aikana. Myös ummetus oli merkittävä syy hakeutua ensiapuun.

 

Sairauskertomus merkintä ”ei enää pärjää kotona” oli myös tavallinen sairaalaan hakeutumisen syy. Hakeutuminen tapahtuu ensiavun kautta. Elämän kahden viime viikon aikana 72 % ensiapuun hakeutuneista päätyi sairaalaan. Noin 5 % kuoli ensiapuun. Yleisin kuolinpaikka ensiapuun hakeutuneille oli akuuttivuodeosasto ( 77 %). Vain runsas 3 % ensiapuun hakeutuneista lopulta saattoi kuolla kotiinsa.

 

Vastaavia tuloksia on saatu muissakin tutkimuksissa. Ensiapuun hakeutuminen johtaa usein sairaalan vuodeosastolle. Toisaalta suuri osa ensiapuun hakeutuneista voisi pysyä kotona hyvän saattohoidon turvin.

 

Potilaat itse toteavat, että sairaalan ensiapu on saattohoitopotilaalle väärä paikka. Ongelmat ovat yleisimmin oirehoitoon liittyviä, ja tarvitsevat lääkäriltä palliatiivista osaamista. Sairaalan oven avaaminen usein merkitsee saattohoitopotilaalle kotihoidon päättymistä ja sairaalan osastolle siirtoa.

 

Suunniteltu palliatiivinen hoito kotona on potilaille inhimillisempää, usein oirehoidollisesti parempaa ja lisäksi yhteiskunnalle edullisempaa.


Palaa blogilistaukseen