Ajattele omaa kuolemaasi

Kuolema liittyy moniin kulttuurisiin symboleihin ja kuoleman irrottaminen inhimillisestä elämästä saattaa olla vahingollista.

 

Usein tuntematon ahdistaa. Oman olemassaolon lakkaaminen on vaikeasti ymmärrettävää. Näin on etenkin silloin kun ajattelu perustuu egosentriseen maailmankuvaan, missä maailman olemassaolo kyseenalaistetaan kun ajattelevaa henkilöä ei enää ole. Hyvin harvoin kuolema nähdään päätepisteenä, koska näyttäisi olevan niin että ihmisen ajattelussa jatkuvuudella on keskeinen osa. Kyse onkin siitä, missä ja kuinka jatkuvuus toteutuu.  Ahdistus liittyy  paitsi omaan kuolemiseen ja kuolemaan myös siihen mitä jäljelle jääneille tapahtuu. Kuolevaa saattaa lohduttaa uskonnon tuoma ajatus jälleennäkemisestä toisessa todellisuudessa. Usealle kuolema on musta aukko, johon minuus olemassaolon lakkaamisen myötä häviää.

 

Elämän loppumisen synnyttämä ahdistus muuttaa usein myös toivon luonnetta. Se, mikä terveenä on toivon kohteena, ei välttämättä ole sitä enää kun kuolema on jo osa lähitulevaisuutta. Tuolloin myös hoitavien ihmisten yritykset kiinnittää potilaan toivo johonkin, mikä ei ole mahdollista (paraneminen), ei auta potilasta. Saattaa olla hyvin vahingollista suojella potilasta todellisuudelta ja ohjata hänen hoitonsa ja ajatuksensa pois siitä, mitä todella tulee tapahtumaan.

 

Luisuminen tuntemattoman kuoleman syleilyyn on poistumista yhteydestä. Kuoleva on saattanut kokea yhteyden jo katkenneen, mutta ei-kuoleva pitää vielä säikeistä kiinni. Keskinäinen puhe liikkuu eriytyneissä maailmoissa. Kuolevalle kuoleminen on viimeinen kokemus, ei-kuolevalle se on kuolema. Kuoleva haluaa puhua ajasta ennen kuolemaa, ei-kuoleva ajasta kuoleman jälkeen. Tuntematon kuolema synnyttää itsekeskeistä puhetta.

 

Itse kuolevan eletyn elämän mitta puolestaan synnyttää ajatuksen oikeuden- tai epäoikeudenmukaisuudesta. Kuolema kuuluu vanhempaan ikään. ”Elämästä kylliksi saaneena”. Nuoren kuolevan kohtaaminen on vaikeaa, koska siihen liittyy keskenjääminen. Samalla se muistuttaa oman elämän hauraudesta.


Palaa blogilistaukseen