Saattohoidolle Helsingin tunnustus

Helsingin kaupunginhallitus on myöntänyt Terhokodin ylilääkäri Juha Hänniselle kultaisen ansiomitalin.

 

Ansiomitali Juha Hänniselle

 

Helsingin kaupungin kultainen ansiomitali luovutettiin Juha Hänniselle 11.6.2010 saattohoidon hyväksi tehdystä työstä Terhokodissa Helsingissä. Mitalin luovutti kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

 

Saattohoitoa on kehitetty Helsingin Terhokodissa vuodesta 1988 lähtien. Nykyisin Terhokoti vastaa noin 15 %:n syöpää tai muuta pahanlaatuista tautia sairastavan Helsinkiläisen saattohoidosta. Terhokoti on koko toimintansa ajan tehnyt yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien terveydenhuollon kanssa.

 

Terhokoti keräsi mm. keväällä ja kesällä 2008 yhteensä 100 000 nimeä saattohoidon kehittämiseen. Tavoitteena oli, että poliittiset päättäjät pikimmiten ottaisivat huomioon ikärakenteen muutoksen saattohoidon järjestämisessä. HUS alueella onkin sittemmin perustettu laaja ryhmä suunnittelemaan parempaa saattohoitoa koko alueelle. Myös Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä otti selkeästi kantaa saattohoidon kehittämiseen vuosina 2010-20 syöpäohjelmassaan.

 

Tehokas palliatiivinen hoito säästää muita kustannuksia eikä välttämättä vaadi henkilöstöresursseja vaan toimintatapojen muuttamista. Useissa tutkimuksissa on havaittu positiivinen vaikutus sekä potilaiden hyvinvointiin että kustannustasoon. Oireet vähenivät merkittävästi jo ensimmäisestä päivästä lukien. Potilaita kyettiin siirtämään kotihoidon piiriin useammin ja todennäköisyys joutua tehohoitoon (USA:ssa) pieneni lähes puoleen. Vastaavasti kustannuksissa tapahtui erittäin merkittävää pienenemistä vaikutukseltaan merkityksettömien hoitojen ja tutkimusten sekä sairaalapäivien vähennyttyä.

 

Saattohoitoa toteuttaa neljä saattohoitokotia (Helsinki, Hämeenlinna, Tampere ja Turku). Niiden yhteydessä on myös kotisairaanhoitotoimintaa, joka mahdollistaa kotikuoleman. Helsingissä toimii saattohoitokodin yhteydessä vertais- ja psykososiaalista tukea antava päiväsairaala. Saattohoitokodeissa voidaan hoitaa kuitenkin yhteensä vain toista tuhatta syöpäpotilasta vuodessa, joten valtaosa potilaista kuolee muualla.


Palaa blogilistaukseen