JOULUPUKKI JA LÄÄKÄRI

Tanskalaisessa tutkimuksessa (2013) selvitettiin, kumpi on ihmisten mielissä ystävällisempi, joulupukki vai lääkäri. Joulupukkia pidettiin hieman ystävällisempänä. Luotettavuudessa sen sijaan ei ollut eroja. Yllättävänä tutkijat pitivät sitä, että vaikka joulupukki on fantasiaolento, häntä pidettiin yhtä luotettavana kuin lääkäriä.

 

Lääkäriin liitetään usein epämiellyttäviä kokemuksia pistämisestä ja hankalista tutkimuksista. Lääkäriin menoon liittyy myös pelottava ajatus siitä, että käynnin seurauksena paljastuu jotain hankalaa. Kyseessä voi olla vaikea sairaus, tai jopa kuolemaan johtava tila.

 

Joulunaika voi olla vaarallista aikaa. Joulukuusi voi allergisoida, lapset nielevät joulukoristeita (tutkimus 2017) ja joulun valmisteluihin liittyvä stressi voi ruotsalaisen tutkimuksen (2017) mukaan lisätä sydäninfarktin riskiä.

Circulation lehdessä kirjoitettiin 2004 otsikolla “The “Merry Christmas Coronary” and “Happy New Year Heart Attack” Phenomenon” ilmiöstä. Joulu voi siis olla terveydelle haitallista.

 

Aamulehden kolumnissa Riikka Lehtovaara kirjoitti : ”Kun olin pieni ja hyväuskoinen, luotin lujasti siihen, että joulupukki tuo lahjat, poliisi nappaa rosvot ja lääkäri parantaa sairaat.”

”Nyt kun olen aikuinen, jaksan uskoa vielä joulupukkiin ja poliisiin, mutta lääkäriin uskon vasta sitten, kun näen sellaisen omin silmin. Meillä ei ole vakuutusta, koska olin 16 vuotta sitten idealistisen naiivi. Se oli vielä sitä aikaa, kun uskoin, että julkisen puolen lääkäreitä on oikeasti olemassa.”

 

Joulupukki ei petä, mutta lääkäriä voi olla vaikea saavuttaa. Toisaalta joulupukin ei tarvitse olla kuin yhtenä päivänä vuodessa yleisön saatavilla. ”Van­ha suoma­lainen Joulu­pukki oli pelot­tava piis­ka kaina­lossa kul­keva hah­mo, jo­ka ar­vioi las­ten kilt­teyttä ja ja­koi lah­jat vas­ta kuul­lessaan to­disteet kilttey­destä. Täl­tä lute­ri­laisen työmo­raalin sisäis­tä­neeltä pu­kilta sai pal­kinnon vas­ta sen an­saittuaan. Sen si­jaan ame­rik­ka­lainen puk­ki edustaa kai­kessa punak­kuu­dessaan ja liha­vuu­dessaan indi­vi­dua­lis­tista ja hedo­nis­tista nautin­to­kult­tuuria, jos­sa lah­jat ovat ai­na yh­tä yltä­kyl­läisiä.” Näin sanoo lääkäri Kristiina Patja.

 

Joulupukki edustaa epäterveellistä elämäntapaa ja hänen habituksensa (nykyään) on myös pulleudessaan ja punakkuudessaan esimerkki huonoista elämäntavoista. On toivottavaa, ettei jouluna joulupukki itse kaadu sydänkohtauksen saatuaan kuusen viereen lasten katsellessa.

 

”Rakas­tet­tuna ole­minen on ih­misen ter­veyden kan­nalta seik­ka, jo­ta on vai­kea mi­tata ja eh­kä sik­si niin usein sivuu­tetaan lääke­tie­teel­li­sessä keskus­te­lussa.” Näin sanoo lääkäri Raimo Puustinen. Joulupukki on pidetty ja rakastettu hahmo. Viimeaikaisten peilisolu tutkimusten mukaan suuri osa ihmisen hyvinvoinnista liittyy kontaktiin toisten ihmisten kanssa. Joulupukilla on pääosin positiivisia kohtaamisia. Lääkäri sen sijaan kohtaa ihmisiä hyvin ristiriitaisissa tilanteissa.

 

On siis ymmärrettävää, että joulupukista pidetään enemmän kuin lääkäristä. Kumpaakin tarvitaan ja kumpaankin luotetaan. Joulupukista ei ole iloa sydänkohtauksen sattuessa, mutta rakkaana hahmona joulupukki tuo iloa jouluun.

 

 


Palaa blogilistaukseen