ARVOT, MISSIOT JA MUUT OLIOT

Eksyin eräälle sairaalan sivustolle ja törmäsin kappaleeseen ”sairaalan arvot”. Niiden lukeminen herätti hilpeyttä. Kävin katsomassa muidenkin sairaaloiden arvoja ja sama toistui. Työryhmät ovat varmaan istuneet pitkään pohtimassa, mitä me sanottaisiin meidän arvojen olevan. Samalla tavalla kävin katsomassa toimintakaavioita siitä, kuinka potilaita tulee hoitaa. Niistäkin oli toisinaan vaikea saada tolkkua. 

 

”Otamme vastuun potilaistamme, toisistamme ja tehtävistämme. Kohtaamme potilaamme ja toisemme huomaavaisesti ja kunnioittavasti.” Tässä oli yksi usein toistuvista arvoista. Ehkä jossain oli mietitty, että ajatus siitä, että hoidamme potilaita vastuuttomasti, emme piittaa meille annetuista tehtävistä ja kohtelemme potilaita tylysti ja tökerösti kuulostaisi liian negatiiviselta.

 

Melkein kaikissa ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys ja innovatiivisuus ja luovuus olivat arvoina. Niuvanniemen sairaalassa potilaslähtöisyys oli määritelty selkeästi : ”Potilas osallistuu kumppanina hoidon suunnitteluun, arviointiin ja päätöksentekoon. Keskeistä hoidossa ovat potilaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja voimavarat. Luomme ja tuemme potilaan yksilöllisiä auttamismenetelmiä. Otamme huomioon potilaan omaiset.”

Varsin usein aivan kuulee sanojen helisevän, kun lukee että ”potilas on toimintamme keskiössä”.

 

Kuinka sairaaloissa pyritään siihen, että kirjatut arvot toteutuvat. Vai riittääkö se, että ne on kirjattu. Toteutus jää kunkin yksittäisen lääkärin tai hoitajan tehtäväksi. ”Hyvää hoitoa ja palvelua toteutamme välinearvoilla: kohtaamisella, välittämisellä, vastuullisuudella ja kehittymisellä.” Ihan hyvä, mutta kun ihminen menee hakemaan hoitoa mitä nämä tarkoittavat.

 

Yritykset usein laativat missioita ja arvolupauksia. Mitä suurempi yritys, sitä epämääräisempiä ja yleisempiä lupaukset ja arvot ovat. Niiden tulee olla sellaisia, ettei kukaan saa niistä kiinni ja että ne soveltuisivat kaikkiin tilanteisiin. Lääketeollisuudessa esimerkiksi Pfizerin arvoista yksi on: ”Teemme työtä paremman elämän ja hyvinvoinnin edistämiseksi”. Nokia puolestaan ilmoittaa: ”Suhtaudumme toisiimme kunnioittavasti ja teemme kaikkemme ansaitaksemme myös muiden kunnioituksen.”

 

On siis hyvä, että organisaatiot pohtivat kuinka hyvin ja arvosisältöisesti ihmisiä hoitavat. Asiaan vihkiytymättömälle ”osallistetaan potilaita ja läheisiä palvelujen suunnitteluun tätä varten kehitetyillä menetelmillä, kuten palvelumuotoilulla” voi kuulostaa hieman kryptiseltä. Pääasia kai on, että ne jotka arvoja muotoilevat itse tietävät mitä tekevät. Ja osaavat ”implementoida” juttunsa. Ottaa käyttöön potilaiden hyödyksi.

 

”Käyttäydymme aina asiallisesti, ja aktiivisesti ylläpidettyjen vuorovaikutustaitojen avulla kohtaaminen johtaa hyvään lopputulokseen.” Näinhän se on. Kuitenkin tällaista vanhaa jäärä-lääkäriä häiritsee, kun sairaalaan soittaessa kuulee automaatin kertovan että ”kaikki asiakaspalvelijamme ovat juuri nyt varattuja”, vaikka oli yrittänyt soittaa sairaalan osastolle. Ilmaisuilla voidaan kertoa mitä me oikeasti teemme tai sitten peittää se mitä todellisuudessa tapahtuu hartailla toiveilla.

 

Terhokodin missio voisi olla: ”Teemme lähestyvän kuolemasi mahdollisimman helpoksi kohdata”.

 

 

 


Palaa blogilistaukseen