Saattohoidon 5 teesiä

  1. Minulla on oikeus tulla kohdelluksi elävänä ihmisenä, kunnes kuolen

-          Lääkärillä/hoitajalla tulee olla taito nähdä diagnoosin takaa sairastava ihminen

-          Hoitosuhdekin on ihmissuhde ja sisältää samoja elementtejä kuin muut ihmissuhteet

 

2.  Minulla on oikeus ilmaista tunteitani ja mielialojani lähestyvästä kuolemasta omalla tavallani

-          Sairaus ja lähestyvä kuolema herättävät tunteita, jotka eivät kohdistu hoitaviin henkilöihin persoonina ja jotka tulee kyetä vastaanottamaan ja käyttämään sairastavan auttamiseksi

 

3.  Minulla on oikeus siihen, että kysymyksiini vastataan rehellisesti

  -          Kun puhutaan kuolemasta – puhutaan kuolemasta

-          Empaattisesti kerrottu totuus vahingoittaa vähemmän kuin hyvässäkin tarkoituksessa esitetty puolitotuus

 

4.  Minulla on oikeus kuolla rauhassa ja ihmisarvon mukaisesti

-          kaikkiin oireisiin ja kärsimykseen tulee hakea ratkaisuja

-          Ihmistä on kohdeltava arvokkuudella ennen ja jälkeen kuoleman

 

5.  Minulla on oikeus säilyttää yksilöllisyyteni, eikä tulla arvostelluksi ratkaisuista, jotka saattavat olla ristiriidassa toisten vakaumuksen kanssa

-          Hoidon linjauksissa ratkaisut tulee tehdä siten. että ammattihenkilö toimii asiantuntijana ja potilas valitsee informoituna hyvistä vaihtoehdoista parhaiten itselleen parhaan

 Palaa blogilistaukseen