HOITOA JA TURVALLISUUTTA ELÄMÄN LOPPUVAIHEESSA

Terhokoti on 17-paikkainen saattohoitokoti, joka sijaitsee Helsingin Lassilassa. Hoitopalvelumme on tarkoitettu pitkälle edenneestä sairaudesta kärsiville potilaille heidän elämänsä loppuvaiheessa.


Osastolle voi tulla kun hoito kotona on liian vaikeaa ja raskasta. Hoitoon voi tulla myös omakustanteisesti ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Kotisairaanhoidossa erikoistuneet sairaanhoitajat ja lääkärit tekevät kotikäyntejä noin 50 km:n säteellä pääkaupunkiseudulla.

Lue hoitoon hakeutumisesta

Kokemuksia Terhokodista

Katso Sannan haastattelu jossa hän kertoo Terhokodin palveluista omaisen näkökulmasta.

Lue lisää Terhokodista

Saattohoitoon hakeutuminen

Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon voivat hakeutua syövästä tai muista vaikeista sairauksista kärsivät potilaat. Potilaaksi voi tulla myös yksityisesti, sekä osastolle että kotisairaanhoitoon.
Lue lisää

Koulutus ja ohjaus

Koulutus ja työnohjaus

Terhokoti tarjoaa kuolevan potilaan hoitoon valmentavaa monipuolista ja käytännönläheistä koulutusta sovellettuna kaikille terveyden- ja sosiaalihuollon ammattiryhmille niin laitos- kuin avohoidossa. Lue lisää

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta

Terhokodissa toimii palkatun henkilökunnan rinnalla noin 50-60 vapaaehtoista työntekijää. He toimivat erilaisissa tehtävissä vuodeosastolla, päiväsairaalassa ja kotisairaanhoidossa.
Lue lisää