Terhokoti

 

Terhokoti on 17-paikkainen saattohoitokoti, joka sijaitsee Helsingin Lassilassa. Hoitopalvelumme on tarkoitettu pitkälle edenneestä sairaudesta kärsiville potilaille heidän elämänsä loppuvaiheessa.

 

Saattohoidon lisäksi Terhon psykososiaalisen tuen ja oirehoidon yksikkö tarjoaa elämää helpottavaa ja oireita lievittävää hoitoa jo silloin, kun vielä tautiin suuntautuvat hoidot ovat käynnissä.

 

Terhokodin työ perustuu humaaniin ihmisnäkemykseen ja elämän loppuvaiheen kokonaisvaltaiseen hoitoon. Hoidon suunnittelu kattaa oireiden mukaisen hoidon ja potilaan tarpeista ja toiveista lähtevän huolenpidon.

 

Psykososiaalisen tuen ja oirehoidon vaiheessa potilaiden ennuste on selkeästi pidempi kuin saattohoidossa. Tuen tarkoitus on helpottaa sopeutumista vaikeaan sairauteen ja lievittää siitä johtuvia oireita.


Saattohoidossa pyritään myös siihen, että omaisilla olisi mahdollisuus osallistua halunsa ja mahdollisuuksien mukaan hoitoon. 
Terhokodin tehtävänä on avohoidon keinoin mahdollistaa potilaiden hoito kotona loppuun saakka silloin kun se läheisten voimien salliessa on mahdollista(kotisairaanhoito ja Päiväterho). Koulutusyksikön tehtävänä on lisätä terveydenhuollon ammatillisia valmiuksia myös tukea potilaita ja läheisiä kotihoidon toteutumisessa. Osastohoidon tehtävänä on tarjota korkealuokkaista saattohoitoa erityistason saattohoitoa vaativille potilaille.

 

 

Saattohoidon tavoitteet


Saattohoidon tavoite on potilaiden ja heidän perheidensä paras mahdollinen elämänlaatu. Myös perheen tukeminen surussa on osa hoitoa.

 

Käytännössä hoito tarkoittaa:
Kuoleman näkemistä normaalina elämän päätepisteenä

Oireiden lievittämistä

Psyykkisen ja henkisen tuen antamista

Potilaan tukemista aktiiviseen elämään

Tukea perheelle sairauden aikana ja kuoleman jälkeen.