TERHO-säätiö 


TERHO-säätiö on vuonna 1987 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö. 


Sen taustajärjestöinä ovat Suomen Syöpäyhdistys ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistys. Toiminnan tarkoituksena on edistää parantumattomasti sairaiden potilaiden elämänlaatua ja turvallisuutta. 


Säätiö ylläpitää Terhokotia ja harjoittaa saattohoidon koulutusta sekä saattohoitopotilaiden hoidon ja kuntoutuksen tutkimusta.
Suomen Syöpäyhdistys ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistys nimeävät jäsenet säätiön hallintoneuvostoon ja hallintoneuvosto valitsee jäsenet säätiön hallitukseen.