Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon voivat hakeutua sekä syövästä että muista vaikeista sairauksista kärsivät potilaat (mm.neurologiset sairaudet, vaikeasta sydämen vajaatoiminnasta kärsivät potilaat, keuhkoahtauma- tai fibroosipotilaat, vaikeasta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivät potilaat).


Toivomme kaikista potilaista hoitavan lääkärin tekemän lähetteen. Lähetelomake on ohessa. On mahdollista myös suoraan tiedustella mahdollisuutta tulla hoitoon yksityispotilaana sekä osastolle että avohoitoon (kotikäynnit). Yhteydenotto suoraan ylilääkäri Juha Hänniseen (juha.hanninen@terho.fi tai 050 3658 657).

 

Haemme tarvittaessa kotikunnalta maksusitoumuksen hoitoon. Maksusitoumus on tarveharkintainen. 


Potilaaksi voi tulla myös yksityisesti. Hinnasto on ohessa. Avohoidosta vastaava lääkäri (Juha Hänninen) ottaa potilaita myös vastaanotolle Terhokodissa lähetteellä tai omakustanteisesti.


Teemme kotikäyntejä tarvittaessa myös hoitolaitoksiin (hoivakodit tai vastaavat) ja tarjoamme konsultaatiopalveluita hoito-ongelmissa.